Kraftig økt omsetning hos Symantec

Symantec avsluttet sitt regnskapsår 1. april med knalltall for både omsetning og resultat.

Symantec avsluttet sitt regnskapsår 1. april med knalltall for både omsetning og resultat.

Kvartalet fram til 1. april 2005 var det fjerde i Symantecs regnskapsår. Før jul kunngjorde Symantec at det ville kjøpe lagringsspesialisten Veritas Software. Dette oppkjøpet er ennå ikke fullført, og kvartalstallene er helt og holdent Symantecs egne. Symantec er spesialist innen IT-sikkerhet for både enkeltpersoner og bedrifter.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 28 prosent til 713 millioner dollar. Resultatet før skatt økte med nesten 48 prosent til 186 millioner dollar. Økningen i resultatet etter skatt var mer beskjeden, fra 117 millioner dollar til 120 millioner, tilsvarende 0,16 dollar per aksje, vesentlig på grunn av en ekstraordinære skatteinnbetaling på 54 millioner dollar.

Symantec opplevde større vekst i konsumentmarkedet enn i bedriftsmarkedet, henholdsvis 34 prosent og 22 prosent. Kvartalsomsetningen fordelte seg 51 prosent til konsument, 49 prosent til bedrift. Omsetningen i andre land enn USA økte med 25 prosent og utgjør 52 prosent av selskapets samlede omsetning.

For kvartalet fram til 1. juli venter Symantec – Veritas ikke inkludert – en omsetning mellom 700 millioner dollar og 720 millioner. Resultat per aksje ventes rundt 0,23 dollar.

    Les også:

Til toppen