Kraftig omsetningsvekst i EDB

EDB-sjef Endre Rangnes leverte kraftig omsetnings-vekst, men resultatet sto på stedet hvil.

Kraftig omsetningsvekst i EDB

EDB-sjef Endre Rangnes leverte kraftig omsetnings-vekst, men resultatet sto på stedet hvil.

Driftsselskapet EDB har lagt frem tallene for årets første kvartal, og de viste en kraftig omsetningsvekst.

EDB-konsernet omsatte for 1.838 millioner kroner, noe som er en økning på 16 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

- I et 2008, med de usikkerheter som ligger i markedene, er det gledelig å kunne vise til resultatfremgang og stor interesse for EDBs tjenester. Første kvartal reflekterer et hardtarbeidende EDB. Vi har sagt at vi skal vokse, og vi leverer en markant økning i både omsetning og resultat, sier Endre Rangnes, konsernsjef i EDB Business Partner, i en pressemelding.

Resultatet før skatt endte på 98 millioner kroner, en marginal økning fra 96 millioner i samme kvartal for et år siden.

Selv om EDB-sjefen påpeker at det er usikkerhet i markedene for tiden, forventer han at veksten i det nordiske IT-tjenestemarkedet vil fortsette i inneværende år. Han tror også at etterspørselen etter bransjeløsninger og konsulenttjenester vil øke. Samtidig så tror Rangnes på en fortsatt konsoildering i både den nordiske og internasjonale IT-bransjen.

I løpet av første kvartal overtok EDB StatoilHydros IS Partner, og integrasjonen skal gå i henhold til planen i følge EDB.

EDB forteller også at de har reforhandlet programvare- og maskinvareavtalene med sine leverandører for å få en mer standardisert infrastruktur. De nye avtalene med IBM og HP forventes å gi konsernet en årlig besparelse på 100 millioner kroner.

IT-drift utgjorde en omsetning på 903 millioner kroner. Det er en nedgang sammenlignet med året før, da EDB omsatte for 1.015 millioner kroner i fjorårets første kvartal. EDB sier at nedgangen hovedsaklig skyldes tapte inntekter fra en svensk kontrakt.

Forretningsområdet løsninger leverte en omsetning på 357 millioner kroner, opp fra 309 millioner for et år siden.

Salg av applikasjonstjenester innbrakte en omsetning på 317 millioner kroner, mot 290 millioner i første kvartal 2007.

Til toppen