Kraftig oppgradering av IBMs rettighetsstyringssystem

IBM trapper opp sitt rettighetsstyringssystem EMMS til også å omfatte e-bøker og bilder, i tillegg til musikk.

IBM har gitt amerikanske medier innsyn i en nyhet som formelt kunngjøres seinere i dag. Selskapets EMMS (Electronic Media Management System) skal utvides til å omfatte alle former for digitalt innhold, ikke bare musikk. Den nye versjonen av systemet skal gjøres kommersielt tilgjengelig fra 30. april. Kunngjøringen var alt annet enn uventet, etter at e-bokselskapet ION Systems lisensierte EMMS i februar som plattform for sin satsing. ION er mest kjent for e-publiseringssystemet GalaxyLibrary for alle former for digitalt innhold, og som altså innlemmer IBMs rettighetsstyringssystem.

Ifølge IBM ivaretar EMMS følgende funksjonalitet:

  • digital beskyttelse knyttes til enhver fil
  • trygger eksponeringen av filen på nettstedet
  • trygger overføringen fra vertssted til bruker
  • sikrer brukeren trygg tilgang til filen

EMMS skal ikke bare brukes til å hindre ulovlig utveksling og kopiering av kommersielt omsatt digitalt materiale. Det skal også kunne brukes til enhver håndtering av følsomme dokumenter, for eksempel røntgenbilder, pasientinformasjon, kontrakter og dokumenter om finansielle forhold, og den vil kunne brukes til å sikre CD-er og spill, i tillegg til Internett-overført materiale. EMMS sikter på å beskytte det digitale innholdet gjennom hele dets levetid, heter det. Systemet støtter XML og Java, og er kompatibel med Microsofts mediaspiller Windows Media Player.

I annen halvdel av 1999 var EMMS brukt i et seks måneder langt forsøk med digital musikkdistribusjon overfor 1000 husstander. Dette forsøket, kalt AlbumDirect, ble gjennomført av IBM og fem store musikkselskap - BMG, EMI, Sony, Universal og Time Warner.

I dag brukes EMMS vesentlig av en rekke japanske nettbaserte musikkforretninger. Selskaper som NTT DoCoMo har bidratt til å prøve ut systemet også på en trådløs infrastruktur.

Til toppen