Kraftig oppsving i PDA-salget

For første gang på lenge øker salget av PDA-er, ikke minst i Vest-Europa.

For første gang på lenge øker salget av PDA-er, ikke minst i Vest-Europa.

Det globale salget av PDA-er (Personlig Digital Assistent) var på 3,4 millioner enheter i første kvartal av 2005. Dette er en økning på 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge Gartner. Det skal også være det beste førstekvartalet for denne bransjen noensinne.

Den gjennomsnittlige utsalgsprisen på PDA-er var 15 prosent høyere i årets førstekvartal enn i fjorårets. Prisen, 406 dollar, er den høyeste siden Gartner begynte å registrere tallet i 2000. Trolig skyldes økningen mer etterspørsel etter de dyrere, trådløse modellene.

- PDA-er med støtte for WLAN eller mobiltelefoni utgjør omtrent 55 prosent av alle PDA-ene levert i første kvartal av 2005, sier Todd Kort, hovedanalytiker ved Gartners Computing Platforms Worldwide-gruppe, i en pressemelding.

- Økningen skyldes primært voksende etterspørsel for trådløs e-post, sammen med brukernes ønsker om større skjermer og QWERTY-tastaturer hvor man kan benytte begge hender, sier Kort.

Størst vekst var det i salget av Research in Motions (RIM) BlackBerry, som vokste med 75,6 prosent i første kvartal og dermed er blitt den største leverandøren av PDA-er. Salget av PalmOnes PDA-er sank med 26,3 prosent. Selskapets markedsandel falt dermed ned til 18 prosent, den laveste siden selskapet begynte salget i 1996.

Nokia har på nytt trådt inn i det trådløse PDA-markedet med modellene 9300 og 9500 og er nå fjerde største leverandør av PDA-er.

Tabellen nedenfor viser de foreløpige estimatene til Gartner for PDA-leveranser i første kvartal av 2005, i antallet enheter.

Selskap Leveranser

1Q05

Markeds-

andel 1Q05 (%)

Leveranser

1Q04

Markeds-

andel 1Q04 (%)

1Q04-1Q05 vekst
RIM 711.000 20,8 405.000 14,8 75,6
PalmOne 614.750 18,0 834.591 30,5 -26,3
HP 601.352 17,6 575.853  21,0 4,4
Nokia 340.000  9,9 - 0,0 -
Dell 217.000  6,3 163.250 6,0 32,9
Andre 935.010  27,3 757.378 27,7 23,5
Totalt 3.419.112 100,0 2.736.072 100,0 25,0

Tabellen inkluderer ikke smarttelefoner, som Treo 650 og BlackBerry 7100, men inkluderer trådløse PDA-er som iPaq 6315 og Nokia 9300.

Microsoft er største leverandør av operativsystemer til PDA-er med 46 prosent av det globale markedet. RIM ligger på andre plass, mens Palm OS har sunket til tredjeplass med en nedgang i salget på 38,8 prosent.

- Vi forventer at PalmOne vil ta i bruk andre operativsystemer og i større grad sette sin egen kurs, mens PalmSource vil legge om kursen mot Linux og smarttelefoner, sier Kort.

Tabellen nedenfor viser de foreløpige estimatene til Gartner for PDA-levanser i første kvartal av 2005 sortert etter operativsystem.

OS Leveranser 1Q05 Markeds-andel 1Q05 (%) Leveranser 1Q04 Markeds-andel 1Q04 (%) Vekst 1Q04-1Q05
Windows CE 1.573.062 46,0 1.100.008 40,2 43,0
RIM 711.000 20,8 405.000 14,8 75,6
Palm OS 684.750 20,0 1.119.714 40,9 -38,8
Symbian 340.000 9,9 - 0,0 -
Linux 27.300 0,8 34.800 1,3 -21,6
Andre 83.000  2,4 76.550 2,8 8,4
Totalt  3.419.112 100,0 2.736.072 100,0 25,0

PDA-salget i Vest-Europa vokste med hele 84,3 prosent den nevnte perioden, til 1,3 millioner enheter. Også i USA ble det solgt 1,3 millioner PDA-er, men her er veksten begrenset til fem prosent. I Asia og Stillehavs-regionen sank salget med 2,7 prosent til omtrent 352.000 enheter. I Japan ble salget redusert med 21,3 prosent til i underkant av 80.000 leverte enheter i første kvartal.

Hele undersøkelsen, "PDA Market Has Record First Quarter, Growing 25 Percent", er tilgjengelig mot betaling fra Gartner.

Til toppen