Kraftig opptur for IT-selskaper

IT-selskapene leverer jevnt over bedre resultater, og IT-indeksen på Oslo Børs har steget med 130 prosent de siste tolv månedene.

Blant 23 it-selskaper som har levert tall for fjorårets fjerde kvartal, fikk hele 18 av dem en fremgang i resultat før skatt. Totalt forbedret de 23 selskapene resultatet fra minus 2,1 milliarder kroner i 2002 til pluss 2,17 milliarder kroner i 2003, skriver dn.no.

Mye av denne fremgangen kan tilskrives Telenor alene. Med Telenor ute av regnestykket viser oppsummeringen at resultatet forbedret seg fra 19,4 millioner kroner til 289,8 millioner kroner. Det er en fremgang på 1400 prosent.

Til toppen