Kraftig prisøkning på minnebrikker til PC

Prisen på minnebrikker fortsetter å øke kraftig, med stor etterspørsel og sviktende produksjon.

Prisen på minnebrikker fortsetter å øke kraftig, med stor etterspørsel og sviktende produksjon.

I uken fram til 23. mars økte prisen på minnebrikker solgt på spotmarkedet med 15 prosent, til intervallet fra 5,20 til 5,45 dollar for en 400 MHz DDR-brikke på 256 Mb. Den nyeste noteringen for den samme minnebrikken på DRAMeXchange er i dag 6,45 dollar til 6,80 dollar, altså25 prosent over det igjen.

En Goldman Sachs-analytiker i Taipei sier til Dow Jones Newswires at utviklingen bærer preg av panikk hos kjøperne. Prisøkningen er svært rask. Fredag ettermiddag var prisen rundt 5,67 dollar. Mandag morgen hadde den sprettet opp til 6,25 dollar, og økningen var altså like rask i dag. Tilgangen på brikker til spotmarkedet skal være betydelig mindre enn etterspørselen. Årsakene skal dels være produksjonsproblemer og omfordeling av produksjonskapasitet til flashminne, dels spekulativ hamstring blant visse meglere.

På den andre siden peker DRAMeXchange på at PC-er selges med stadig mer minne. Den aktuelle trenden peker på en vekst på 33 prosent per PC, fra gjennomsnittlig 376 MB i fjerde kvartal i fjor, til 500 MB i fjerde kvartal i år. DRAMeXchange mener flere indisier peker på at PC-produsentene frykter alvorlig svikt i tilgang på minnebrikker i annet halvår i år.

Utviklingen på spotmarkedet bidrar til å trekke opp prisene på det mer stabile kontraktsmarkedet, der man opplevde en økning det siste døgnet på mellom 12,5 og 13 prosent, til mellom 4,50 dollar og 4,88 dollar for den samme 256 Mb DDR-brikken.

(For ordens skyld: Minnebrikker selges i megabit, altså Mb, mens minnet i en PC telles i megabyte, altså MB. Det går åtte megabiter på én megabyte.)

Til toppen