Kraftig smell for Iterated

Noen få kjøpere og selger ble i løpet av fredagen enige om å bytte aksjer i Iterated mot 45 kroner i kontanter. Da hadde kjøperkursen en stund ligget på 40 kroner uten at det hadde gitt noen omsetning. På en uke har kursen falt 18 prosent.

Noen få kjøpere og selger ble i løpet av fredagen enige om å bytte aksjer i Iterated mot 45 kroner i kontanter. Da hadde kjøperkursen en stund ligget på 40 kroner uten at det hadde gitt noen omsetning. På en uke har kursen falt 18 prosent.

Det var de heller traurige resultatene som ble sluppet i går ettermiddag som var årsaken. I markedet er det også stor usikkerhet rundt meldingen fra selskapet om at inntektene kun er forskjøvet i tid. Stort bedre ble det ikke av de heller uklare uttalelsene fra selskapets ledelse. Spesielt antydningen om at en asia-effekt kun gav utsettelse på inntektssiden, kan det stilles spørsmålstegn ved. Det er vel ingen som forventer noen snarlig bedring i dette geografiske området.

Den mye varslede likviditeten i ARK kan gradvis jobbe seg opp nå, etter som en utenlandsk institusjonell investor i dag solge 744.000 aksjer. Vi noterer at kursen holder seg godt rundt 150 kroner. Stigningen i dag var på tre prosent.

Tandberg Data meldte i dag at selskapet får Jan Chr. Opsahl som styreformann. Dermed er det ikke lenger bare navnet og forhistorien som er fellesnevner for Tandberg, Tandberg Television og Tandberg Data. Spørsmålet er om det er så snaut med kandidater i lille Norge, eller om det er andre grunner til at Opsahl nå sitter som styreformann i alle tre selskapene. Vi nevner i forbifarten at ex.direktør i Tandberg Data, Jon E. Bjørstad er en av aksjonærene i Haudemann-kontrollerte Nexus (enkelte spekulerte i at dette selskapet skulle kjøpe LANInternational fra CAG).

En eneste stor og lykkelig familie?

I den samme familien finner vi ASK ASA. Selskapets gründer og toppsjef, Ole Jørgen Fredriksen befinner seg nå i statene for å sluttføre innfusjoneringen av Proxima. Det lar seg fremdeles ikke gjøre å få andre kommentarer fra selskapet om den transaksjonen, enn at man regner med at den blir avsluttet i løpet av kort tid. Søksmålene (to stykk) blir heller ikke kommentert, men markedet har tillit til at de blir ryddet opp i uten at det får noen negative konsekvenser.

ASK var noe ned i dag - 2 kroner eller rundt 2,5 prosent. Det er altså ikke gjort i en håndvending å løfte kursen igjen etter resultatfremleggelsen. Vi noterer oss at i hvert fall en av de mer optimistiske analytikerne nå har roet litt ned på argumentasjonen sin.

Vi holder oss i samme familie og kommenterer at Tandberg Televisions hovedsamarbeidspartner Divicom (eies av C-Cube som kjøpte selskapet senhøsten 1996) fikk kontrakten på BDB sitt jordbundne nett for digital kringkasting i Storbritannia. Så langt ser det ikke ut som om Tandberg Television skal levere utstyr på kontrakten. Etter det vi kjenner til omfatter ikke kontrakten utstyr (til kompresjon og multiplexing) som det ville vært naturlig for selskapet å levere. Imidlertid er kontrakten et tegn på ytterligere tilstedeværelse for Divicom i Europa.

Agresso steg sterkt (10,6 prosent) i løpet av ettermiddagen, på et mindre, men tydelig vesentlig oppkjøp i Tyskland. Se omtale i en egen sak.

PC-Systemer falt tilbake en krone til 23 kroner. Christian Thommesens forsøk på å snakke opp aksjen har altså hatt begrenset effekt.

SuperOffice derimot steg med 1,30 kroner - hele ni prosent - løpet av dagen. Det skal sies at handelen var begrenset til to poster, så begeistringen kan med hell holdes under taknivå.

Personer som kjenner forholdet mellom Une Amundsen og Per A. Boasson står fast på at Amundsens noe negative reaksjon på lanseringen av Rubicon Sales Office skyldes en stilltidende avtale mellom de to herrer som skulle innebære at de holdt seg unna hverandres forretningsområder. PC-Systemer avviser dette, og vi har heller ikke fått noen bekreftelse fra Amundsen. Det hadde vel uansett ikke hatt noen betydning, nå.

Vi lar oss forøvrig fremdeles imponere over styrken i Merkantildata. Aksjen steg i dag tilbake til 112 kroner. En forvalter kommenterte i dag overfor digi.no at vedkommende synes det er interessant å se at utspillet fra CAs Charles Wang så lett får utslag i Norge.

- Hva om utspillet kun skyldtes at Wang ønsker snakke opp kursen på Merkantildata og dets like for å sikre seg at ingen konkurrenter får til et billig kjøp? var forvalterens kommentar.

Det er vel like sannsynlig at dette er årsaken som at CA virkelig er på kjøpern i Norden.

Til toppen