Kraftig styrket MySQL Cluster

Ny teknologi og enklere drift gjør løsningen egnet for flere typer oppgaver.

Enklere installasjon framheves som vesentlig faktor i å få MySQL Cluster inn i nye anvendelsesområder.
Enklere installasjon framheves som vesentlig faktor i å få MySQL Cluster inn i nye anvendelsesområder.

Ny teknologi og enklere drift gjør løsningen egnet for flere typer oppgaver.

Oracle lanserer i dag versjon 7.3 av klyngeløsningen MySQL Cluster. Oppdateringen har fått flere vesentlige nyheter, utover den forventede støtten for siste utgave av MySQL, det vil si 5.6. MySQL Cluster 7.3 var gjenstand for en pressebriefing i går, ved Tomas Ulin, visepresident for MySQL-utvikling i Oracle.

MySQL er en databaseløsning distribuert som åpen kildekode. Utviklingsarbeidet startet i 1994, med første lansering 23. mai 1995, av selskapet MySQL AB. I januar 2008 ble selskapet solgt til Sun Microsystems for en milliard dollar. I april 2009 avtalte Oracle å kjøpe Sun, inklusiv MySQL. Det vakte harme i visse miljøer at den største kommersielle databasen skulle kjøpe sin største åpen kildekodekonkurrent. Kjøpet ble til slutt godkjent av myndighetene i USA og EU, og fullført i januar 2010.

MySQL Cluster ble ikke opprinnelig utviklet av MySQL AB: Opphavet er Alzato, et lite selskap opprettet av Ericsson for å lage en hensiktsmessig databaseklynge for teleoperatører. Viktige egenskaper for databaseklynger basert på Alzatos lagringsmotor NDB var høy ytelse og høy tilgjengelighet. NDB ble kjøpt av MySQL i 2003. MySQL Cluster lisensieres under GPLv2. Den kommersielle varianten MySQL Cluster CGE («carrier grade edition») omfatter moduler som ikke distribueres som åpen kildekode, blant annet MySQL Cluster Manager, og leveres med supportavtale.

Oracle-sjef Larry Ellison har investert i konkurrerende databaseteknologi i åpen kildekode siden lenge før kjøpet av Sun i 2009/2010.
Oracle-sjef Larry Ellison har investert i konkurrerende databaseteknologi i åpen kildekode siden lenge før kjøpet av Sun i 2009/2010. Bilde: Justin Sullivan/Getty Images/All Over Press

At MySQL Cluster har sitt opphav innen telecom, vises blant annet i en oversikt over nordiske referansekunder: Her er både Telenor og TeliaSonera. Et av de store poengene med fornyelsene i versjon 7.3 er å nå ut til andre markeder, som finans, e-handling og nettspill.

Den grunnleggende teknologien i MySQL Cluster sikrer høy skalerbarhet for både online transaksjonsprosessering og analyse i sanntid. Tilgjengeligheten beskrives som 99,999 prosent: Det er ikke noe enkelt punkt som kan ta ned hele systemet hvis det skulle svikte, trass i at løsningen kjøres på industristandard servere – x86 – koplet til hverandre med standard teknologi – Ethernet, Infiniband og så videre. Systemet er selvlegende: Det finner automatisk fram til omveier for å unngå punkter som ikke lenger fungerer.

Løsningen er optimert med tanke på arbeid med data i minne. Samtidig kan data i minne kombineres med data lagret på disk. Applikasjoner kan forholde seg til databasetabellene gjennom programmeringsgrensesnitt for både SQL og NoSQL. Ulin forsikrer at det kan bygges svært komplekse spørringer, også relasjonelle, og at disse også kan formuleres gjennom for eksempel Java eller C++.

– Nyheten som vi lanserer, MySQL Cluster 7.3, legger vekt på å utvide utviklernes muligheter, samtidig som vi gjør oppgaven enklere for både dem og drift, sier Ulin.

Han ramser opp hovednyhetene slik: Støtte for fremmede nøkler, støtte for den nye MySQL 5.6 som ble kunngjort i februar i år, en auto-installer som gjør det enkelt å komme i gang, og tilgang til databasetabellene gjennom Javascript.

Fremmede nøkler
Adgang til å bruke fremmede nøkler i MySQL Cluster sikres, slik det også gjøres i MySQL, gjennom lagringsmotoren InnoDB som i sin tid ble utviklet av et finsk selskap, Innobase. Oracle kjøpte Innobase i 2005, flere år før de slo kloa i MySQL gjennom kjøpet av Sun. InnoDB er også teknologien som ligger til grunn for bruken av MySQL til transaksjonsprosessering. I 2006 måtte MySQL fornye sin InnoDB-lisens: Det ble uttrykt frykt for at Oracle ville nekte, men det skjedde ikke.

– Evnen til å håndtere fremmede nøkler gjør MySQL egnet til et bredere utvalg oppgaver, sine Ulin. – Det gir større kraft til applikasjonene samtidig som det forenkler logikken og datamodellene. Fremmede nøkler håndheves for både SQL og ikke-SQL API-er.

Ulin tror dette vil gi MySQL Cluster større gjennomslagskraft utenfor telekombransjen, og nevner andre miljøer der skalerbarhet, pålitelighet og ytelse er avgjørende: Store nettspill, e-handel, finans med mer.

MySQL Cluster 7.3 gir nye muligheter til å kombinere tabeller og drive både transaksjonsprosessering og analyse i sanntid.
MySQL Cluster 7.3 gir nye muligheter til å kombinere tabeller og drive både transaksjonsprosessering og analyse i sanntid.

Automatisert installasjon gjør det for første gang noenlunde enkelt å komme i gang med MySQL Cluster.

– Du starter med å oppgi hvilke maskiner i nettverket du vil at MySQL Cluster skal kjøres på. Autoinstalleren vil selv oppdage hvor mange CPU-er og hvor mye minne det er i hver maskin. Så stiller den spørsmål knyttet til oppgavetype, blant annet om applikasjonene vil være leseintensive eller skriveintensive. Ut fra svarene du gir, vil den foreslå en konfigurasjon. Når du har klikket deg gjennom dette vil du ha en hensiktsmessig konfigurasjon.

Den nye Javascript-connectoren til MySQL har tre viktige funksjoner.

– Den muliggjør ende-til-ende Javascript: Man kan gå rett fra nettleseren til applikasjon og database. Videre kan Javascript-objekter lagres og hentes direkte i klyngen, og man slipper omveien om SQL.

Ulin mener dette gjør det mulig å forene høy ytelse med distribuerte applikasjoner og en rask distribuert database.

Det siste Ulin nevner av ny teknologi i MySQL Cluster 7.3, er noe han kaller «connection thread scalability», altså skalerbare tilknytningstråder.

Det skal gjøre det mulig å øke gjennomstrømningen av hver forbindelse inn til databasen, slik at flere klienttråder kan benytte seg av hver forbindelse. Det gjør selve klyngen mindre kompleks å konfigurere, samtidig som klyngen gjøres mer skalerbar.

– Dette fungerer for både SQL og ikke-SQL-grensesnitt. Vi har målt opptil 7,5 ganger større fart per forbindelse.

Oracle har viet et eget nettsted til MySQL Cluster, der det loves mer bakgrunnsinformasjon og en demonstrasjon fra klokka 14 i dag, norsk tid. Et første webinar arrangeres 20. juni klokka 18 norsk tid.

    Les også:

Merk: Ved første publisering av denne artikkelen ble navnet Tomas Ulin feilstavet.

Til toppen