Kraftig utvidelse av Oracles samarbeidssuite

Det er stadig større interesse for bedre samarbeidsverktøy. Oppgraderingen av Oracle Collaboration Suite varsler hard konkurranse.

Det er stadig større interesse for bedre samarbeidsverktøy. Oppgraderingen av Oracle Collaboration Suite varsler hard konkurranse.

Samarbeidsverktøy vil etter hvert favne om lang mer enn bare e-post, kontaktlister og felles kalendere. Lotus har for lengst tilbudt avanserte systemer for sanntidsmeldinger, felles nettsteder, konferanser og for enkelt å oppnå kontakt med andre personer.

Microsoft har tilbudt noe tilsvarende funksjonalitet gjennom de siste oppgraderingene av Office-suiten. Innfallsporten til Oracle er å kjøre slik funksjonalitet innenfor Oracle-infrastrukturen, med de fordelene det medfører for kostnader, sikkerhet og ytelse. IBM har tatt samme prinsipielle standpunkt, og overfører Lotus-produktene til å fungere mot WebSphere og DB2.

Den første versjonen av Oracle Collaboration Suite kom i september i fjor, og ga e-post, talemeldinger, gruppekalender og tilgang fra mobil og vanlig telefon. I tillegg tar systemet seg av lagringen av brukerens vanlige filer, for eksempel Word-dokumenter. Kostnadsreduksjon i forhold til Exchange – brukerne kunne gjerne beholde Outlook som klient – var et vesentlig salgsargument. Salget av denne løsningen startet i Norge i februar i år.

Versjon 2.0 av Collaboration Suite er ventet innen sommeren, og vil omfatte en rekke verktøy for kommunikasjon og samarbeid i sanntid. En komponent kalt iMeeting vil gjøre det mulig å bruke web til konferanser, der deltakerne kan dele tale og video, og et område for felles visning og redigering av dokumenter. Det vil videre være mulig å gjøre opptak av webkonferanser, og å spille dem av. En annen komponent, Voicemail, trekker talepost inn i den samme infrastrukturen, forutsatt at nettverket omfatter bestemt utstyr fra Intel, blant annet en egen Xeon-basert server, Intel-kort for telefoni, og noe spesialisert programvare ("NetMerge Converged Communications Software").

Ifølge CRN arbeider Oracle også med funksjonalitet av samme type som Lotus Sametime og Microsofts kommende Real-Time Communications Server 2003, men vil ikke rekke å få dette inn i 2.0-utgaven av Collaboration Suite. Lotus Sametime lar deg spore opp folk på grunnlag av deres rolle, kunnskaper og kvalifikasjoner – kontinuerlig oppdatert med utgangspunkt i det de produserer av dokumenter – og viser samtidig hvilke måter de kan kontaktes på. Er de ledig via telefon eller gjennom et pågående diskusjonsforum, oppnår du kontakt ved å klikke én gang på ett ikon.

Bedrifter som velger å basere samarbeidsfunksjonalitet på Oracle infrastruktur, vil også erfare fordeler når denne skal integreres videre mot store økonomisystemer, kundehåndteringssystemer med mer, heter det.

Til toppen