Kraftig utvidet database fra Oracle

En ny utgave av Oracle 10g tredobler størrelsen på klynger som databasen kan kjøre på.

En ny utgave av Oracle 10g tredobler størrelsen på klynger som databasen kan kjøre på.

Styrte lekkasjer til amerikansk fagpresse går ut på at Oracle 10g Database Release 2 («10g R2») vil være klar for Linux innen utgangen av juni, og for Unix og Windows seinere i sommer. Noen offisiell pressemelding foreligger ennå ikke.

10g R2 oppgraderer versjon 1 av «grid-databasen» som har vært på markedet siden januar 2004. Rundt 16 prosent av Oracles kunder, det vil si 30.000, skal ha byttet fra 9i-databasen til 10g. Med 10g R2 håper man at andelen dobles innen årsskiftet og at oppgraderingene fortsetter i høyt tempo i 2006.

Hovednyhetene er knyttet til virtualisering av applikasjonsmiljøer og til enklere og sikrere drift. 10g-databasen kunne opprette klynger på opptil 32 servere. 10g R2 øker dette til opptil 100 servere. Grid-kontrollegenskapene er også bedret, og Oracle står som et sterkere alternativ i heterogene miljøer.

Lagringsfunksjonen er utvidet til å håndtere flere databaser på én gang, og et nytt katastrofesystem reduserer failover til sekunder framfor minutter. En automatisert sikkerhetskopiering tar krypterte kopier av databasen til tape.

10g R2 støtter videre det XML-baserte spørrespråket XQuery og Microsofts «Common Language Runtime» (CLR). Det siste innebærer at man kan bruke Visual Studio-språk til å skrive applikasjoner direkte til Oracle-databaser.

    Les også:

Til toppen