Kraftig vekst av ulovlig pillehandel på nett

Nordmenn har fått øynene opp for å betiller medisin over nett, men stadig mer blir beslaglagt.

Nordmenn har fått øynene opp for å betiller medisin over nett, men stadig mer blir beslaglagt.

Ifølge EØS-avtalen er det lov til å importere medisin til privat bruk dersom det er kjøpt i et annet EØS-land og ikke inneholder narkotika. Dosen må ikke overskride mer enn tre måneders forbruk.

Selv om man ved handel på utenlandske nettbutikker må betale en tollavgift på varer over 200 kroner, kan det være mye å spare ved å kjøpe fra andre land.

Men slett ikke alt er lovlig, og Statens Legemiddelverk fraråder nå folk å handle reseptbelagte legemidler på nett.

Statens Legemiddelverk ber også folk være skeptiske til spørreskjemaer på nettet som spør om private opplysninger som helsetilstand.

Den siste måneder er tre personer fra Asker og Bærum dømt for ulovlig medisinkjøp. Strengest straff fikk en mann fra Bærum med 14 dagers betinget fengsel og 7.000 kroner i bot. Mannen søkte opp valium på nettet, og bestilte 60 tabletter, skriver Asker og Bærum Budstikke.

Tolloverinspektør Sigmund Karlsen ved Toll- og avgiftsdirektoratet forteller til digi.no at det er spesielt valium som inneholder narkotiske stoffer og dopingspreparatet testosteron som i stor grad har blitt beslaglagt.

Tollvesenet beslagla langt flere narkotiske tabletter i fjor enn året før, som gjelder salg over nettet.

Totalt ble 27.000 tabletter beslaglagt på Postens godssenter i Oslo. Det utgjør 283 beslag, mot 163 året før som er en økning på 46 prosent på ett år.

Alt som blir beslaglagt blir anmeldt til politiet, forteller Tollvesenet.

Til toppen