Kraftig vekst for antivirus

Gartner avdekker kraftig vekst i markedet for antivirus, fra 2004 til 2005.

Gartner avdekker kraftig vekst i markedet for antivirus, fra 2004 til 2005.

Analyseselskapet Gartner har nettopp utgitt en analyse av utviklingen på antivirusmarkedet fra 2004 til 2005. Selskapet har endret sin beregningsmodell slik at det målet ikke bare omsetning av nye lisenser, men all omsetning knyttet til programvaren, det vil si også inntekter fra oppdateringer, abonnementer, teknisk support og vedlikehold, slik at også nye omsetningsformer kommer med.

Markedet anslås til 4,0 milliarder dollar i 2005, 13,6 prosent mer enn i 2004. Bedriftssegmentet står for 51,5 prosent av omsetningen, privatsegmentet for 48,5 prosent.

Per leverandør ser fordelingen slik ut:

Den sterke veksten til Panda Software skyldes innsatsen på det europeiske markedet for små og mellomstore bedrifter. Det kan ellers betraktes som en oppmuntring til mindre leverandører, for eksempel norske Norman, at alle de tre store innen antivirus vokste mindre enn markedet.

Gartner ser to faktorer som vil medvirke til vesentlige endringer på antivirusmarkedet framover.

Den ene er at brukerbehov vil tvinge fram en endring i retning helhetlig suiter der antivirus kombineres med brannmur, vern mot spionvare og vern mot inntrengere.

Den andre faktoren er Microsofts varslede inntreden på dette markedet. Gartner tror den vil føre til sterkere konkurranse på pris, og følgelig lavere vekst.

Til toppen