Kraftig vekst for Bouvet

Bouvet-sjef Sverre Hurum leverer kvartalstall som han og ledelsen er stolte av.

Kraftig vekst for Bouvet

Bouvet-sjef Sverre Hurum leverer kvartalstall som han og ledelsen er stolte av.

Børsnoterte Bouvet er et av Norges største konsulentselskaper, og deres økonomiske prestasjoner kan således ses på som en indikator for hvordan det går for markedet som helhet. Ut fra tallene som Bouvet presterer, så går det fortsatt veldig godt for norske IT-konsulenter.

Bouvet melder i en børsmelding at de i årets andre kvartal hadde driftsinntekter på 149,1 millioner kroner, en kraftig vekst fra 101,9 millioner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ble mer enn doblet, og endte på 21,4 millioner kroner.

- Andre kvartal er et kvartal vi er stolte av - både operasjonelt og finansielt. Bouvet fortsetter en trend med å øke inntektene med mer enn kostnadene. Vi har så langt i 2008 klart å vokse samtidig som vi effektiviserer organisasjonen ytterligere, med flere konsulenter i forhold til antall personer i stabsfunksjoner, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet, i en pressemelding.

For første halvår endte omsetningen på 284,4 millioner kroner, en vekst på 35,8 prosent. Driftskostnadene økte fra 187,3 millioner kroner til 247,1 millioner. Det forklarer Bouvet til dels med økt antall ansatte og også økte lønninger.

    Les også:

Til toppen