Kraftig vekst for Fedora Linux

Antallet webservere basert på Linux-distribusjonen Fedora har vokst svært kraftig det siste halvåret.

Antallet webservere basert på Linux-distribusjonen Fedora har vokst svært kraftig det siste halvåret.

Netcraft publiserte denne uken en rapport som forteller om endringer i utbredelsen av ulike Linux-distribusjoner på Internett-tilnyttede maskiner som med webserverfunksjonalitet.

Mest brukt er fortsatt Red Hats nye og gamle distribusjoner, men antallet er synkende. Red Hats tilbyr ikke lenger offisielle distribusjoner som fritt kan lastes ned. Nedgang er det også i antallet webservere som kjøres på Cobalt Linux. Cobalt-maskinene var en periode svært populære fordi de var enkle å komme i gang med, men etter at Sun først kjøpte selskapet og deretter stoppet salget, har bruken naturlig nok gått nedover.

Alle de andre Linux-distribusjonene på Netcrafts liste vokser. Raskest vokser Fedora, gratisdistribusjonen som bygger på Red Hat tidligere gratisdistribusjon, men som nå brukerdrevet og mer eller mindre uavhengig av Red Hat.

Fra september i fjor til mars i år har antallet registrerte webservere basert på Fedora voks med 122,4 prosent, fra 182.421 til 405.682 maskiner. Også Gentoo vokser raskt, men har en langt mindre brukerbase.

Tabellen nedenfor viser tallene Netcraft oppgir:

Distribusjon Sep. 2004 Mar. 2005 Endring %
Red Hat 1.630.382 1.610.427 - 1,2
Debian 693.941 791.086 14,0
Cobalt 619.960 516.963 - 16,6
Suse 399.031 442.908 11,0
Fedora 182.421 405.682 122,4
Mandrake 62.972 73.459 16,7
Gentoo 43.525 63.160 45,1

Kilde: Netcraft

Til toppen