Kraftig vekst for Geodata

Geodata kan vise til en kraftig vekst både i omsetning og på resultat.

Geodata har lagt bak seg et godt år. Omsetningen endte på 119 millioner kroner, opp fra 91 millioner kroner i 2005. Resultat før skatt ble 11 millioner kroner, mot fire millioner kroner i 2005.

- Geografiske informasjonssystemer (GIS) blir i økende grad integrert i kundenes øvrige IT-systemer. Årsaken er at både private og offentlige virksomheter ser at GIS gir et viktig og godt beslutningsgrunnlag, sier administrerende direktør Hege Skryseth i Geodata.

Forvaltning og bruk av geografisk informasjon er at av de raskest voksende IT-områdene i verden.

Skryseth forteller at GIS-teknologien fra ESRI gjør det mulig å se, analysere, tolke og forstå informasjon gjennom bearbeiding og visualisering. GIS gir brukerne kunnskap som rett og slett ikke er mulig i tradisjonelle dataoppstillinger, tabeller og diagrammer.

- Nytteverdien for samfunnet er betydelig, og det har både blitt tydeligere og mer synlig. For eksempel har vår løsning bidratt til å effektivisere myndighetenes beredskap og krisehåndtering i forbindelse med fugleinfluensa, sier Skryseth, som har satt av 2,75 millioner kroner i bonus til selskapets 94 medarbeidere.

I hverdagen bidrar GIS til en mer hensiktsmessig utnyttelse av samfunnets ressurser. For eksempel gir analyse av både geografi og demografi i regional og nasjonal planlegging store bidrag til effektivisering av fremtidige helse- og sosialtilbud, blant annet ved plassering av nye sykehjem, sykehus og barnehager. Også for kommersielle virksomheter gir GIS gevinster, for eksempel i forbindelse med optimal lokalisering av nye utsalgssteder.

Les mer om:
;