Kraftig vekst for noen distributører

Mobilselgerne hadde klart størst vekst blant de norske IKT-distributørene, som totalt omsatte for ti mrd. i fjor.

Samlet omsetning blant IKT-distributørene endte på 10,1 milliarder kroner mot 8,8 millliarder kroner i fjor, noe som er en vekst på 15 prosent. Det viser tall magasinet "IT-bransjen" har hentet inn fra selskapenes regnskaper, som ble levert inn 1. august.

Det er mobildistributørene Telefast og Dangaard som har hatt den klart største veksten, med en omsetningsvekst på henholdsvis 32 og 53 prosent fra 2002 til 2003. Disse har også bedre marginer enn resten av bransjen.

De fem største IKT-distributørene er Scribona, SMG, Dangaard Telecom, Hattelco og Itegra Norge. Disse fem sto for over 70 prosent av omsetningen i bransjen.

Det er imidlertid ikke all verdens marginer i bransjen. Av en omsetning på ti milliarder kroner klarte bransjen bare å hente ut 213 millioner kroner i driftsresultat. Det gir en driftsmargin på 2,1 prosent.

Magasinet skriver at det er bedre marginer på kompetansedistribusjon enn på volumdistribusjon. Innen volumdistribusjon er det særlig mobilsalg som skiller seg positivt ut. Både Telefast og Dangaard, som er mobildistributører, gjør det bra.

Elkjøp og nettbutikker som Komplett og mpx er ikke tatt med i oversikten.

Til toppen