Kraftig vekst for online-aksjehandel

De uavhengige nettmeglerne Netfonds og Stocknet stjeler markedsandeler.

De uavhengige nettmeglerne Netfonds og Stocknet stjeler markedsandeler.

I siste pressemelding fra Oslo Børs vedrørende markedsandeler fra august er det tydelig at nettmeglerne tar markedsandeler, både i antall slutninger (handler) og volum. Til sammen har Stocknet og Net Fonds 15.02% av antall slutninger i august og 4.98% av volumet. I mai var de respektive tall 12.63% og 2.33%.

Generelt har nettmeglerne hatt en enorm tilvekst det siste året, Stocknet oppgir å ha over 18 000 kunder, mens Net Fonds oppgir noe over 10 000 kunder. Nettmeglertjenesten hos bankene har hver omlag 10 000 kunder.

DnB Markets, Christiania Markets og Karl Johan Fonds tilbyr alle online-aksjehandel, men tilbyr tradisjonell telefonmegling også. I markedsrapporten fra Oslo Børs er det ikke skilt mellom disse to typene megling, noe som vanskeligggjør sammenligninger. Men utfra statistikken fra mai har disse tre tilnærmet samme andel som i august.

En mulig årsak til at de "uavhengige" nettmeglerne spiser markedsandeler er at de tilbyr lavere kurtasje enn bankene. I tillegg har blant annet Net Fonds de siste dagene lansert en ny tjeneste der kunder kan belåne tre ganger innsatt beløp for kjøp og salg intradag. Slikt motiverer kundene til økt aktivitet.

E*Trade startet også opp i slutten av august, men det er for tidlig å si noe om utviklingen deres ennå.

- Vi satser først og fremst på å vokse organisk, sier meglersjef Karl Oscar Strøm i E*Trade til digitoday.no.

- Men vi har midler til rådighet for å øke reklamebudsjettet om vi skulle trenge det, legger Strøm til, som ikke vil ut med antall kunder.

Til toppen