Kraftig vekst for Opera

Inntektsdrivere er Opera Mini og nettverket for mobile annonser.

Kraftig vekst for Opera
Opera Mini genererer inntekter som aldri før. Bilde:

Opera Software ser ut til å ha hatt noe bortimot et eventyrlig bra kvartal. Sammenliknet med første kvartal i fjor økte omsetningen med 28 prosent til 46,9 millioner dollar. I samme tidsrom økte driftsutgiftene med 19 prosent til 34,6 millioner dollar, slik at driftsresultatet (EBIT uten restruktureringskostnader) økte med 61 prosent til 12,4 millioner dollar. Nettoresultatet før skatt økte med 65 prosent til 9,8 millioner dollar. Selskapet har 856 ansatte, 15 prosent mer enn for et år siden.

Ikke alle segmenter øker.

Inntektene fra operatøravtaler er ned 13 prosent til 10,4 millioner dollar. Poenget her synes å være at segmentet endres kraftig. Mesteparten av inntektene fra operatøravtaler er knyttet til Opera Mini. Denne andelen er i sterk vekst, opp 23 prosent til 9,1 millioner dollar. Det er inngått nye Opera Mini-avtaler med SingTel i Singapore og med Idea Cellular i India. Tallet på Opera Mini-brukere knyttet til operatøravtaler er nå 31,1 millioner (av totalt 200 millioner), 129 prosent flere enn for et år siden.

Inntektene som stammer fra annen distribusjon av Opera Mini utgjør 3,0 millioner dollar, det er en økning på hele 253 prosent. Tallet på brukere som velger Opera Mini på egen hånd, altså ikke som følge av operatøravtale, er 168,8 millioner, 65 prosent flere enn for et år siden.

Opera søker å skape større lojalitet blant brukere ved å tilby tilleggstjenester. I kvartalet lanserte de Opera Payment Exchange, en tjeneste for sikre og enkle betaling over mobil.

Tidligere har avtaler med mobiltelefonleverandører om forhåndsinstallering av Opera Mini spilt en stor rolle. Dette segmentet er nå i nærmest fritt fall, ned 44 prosent til 1,8 millioner dollar.

Forklaringen her er overgangen til smartmobiler som gjerne leveres med egne nettlesere. Samtidig har Opera regnet ut at 60 prosent av tilveksten i brukere av selskapets ulike nettlesere nå er på smartmobiler, mot 15 prosent for et år siden.

Nettleseren til pc-er utgjør fortsatt Operas største inntektskilde. Brukertallet har økt med 11 prosent, mens inntektene er opp 33 prosent, til 16,7 millioner dollar. Trass i forholdsvis beskjeden brukervekst, øker inntektene raskere enn gjennomsnittet for alle Operas satsingsområder.

På mobil og pc er Operas avtaler med søketjenester avgjørende for inntjeningen. Google er Operas viktigste partner innen søk på mobil. Ifølge Opera utgjør de nøkkelen til Googles offensiv mot vekstmarkeder, der selskapene samarbeider om felles kampanjer.

I Russland og de andre såkalte CIS-landene inngikk Opera i fjor en avtale med Googles konkurrent Yandex, om søk på mobil.

Opera beskriver denne avtalen som spesielt lovende, og karakteriserer Yandex som deres hovedpartner innen søk i CIS-området, der Yandex har 28 prosent av det totale søkemarkedet, mot 28 prosent for Google.

Utenom pc og mobil har Opera to viktige inntektskilder: OEM-avtaler med leverandører av tv-bokser, og omsetningen knyttet til deres tjenester for annonser på mobil.

Tv-boks-avtalene ga en omsetning på 7,8 millioner dollar, 34 prosent mer enn i første kvartal i fjor.

Innen mobilannonsering bygger Opera opp et nettverk for tjenester mot både annonseleverandører og innholdsleverandører.

Denne delen av virksomheten bygger på oppkjøp. Det første oppkjøpet, av den mobile annonseplattformen AdMarvel, kom i januar 2010, og er grunnlaget for tjenester mot innholdsleverandører. I første kvartal kom to andre oppkjøp, henholdsvis Mobile Theory og 4th Screen Advertising, som skal legge grunnlaget for tjenester mot annonseleverandører.

Opera bruker denne plansjen for å forklare satsingen på tjenester for mobilannonsering. AdMarvel ble kjøpt i januar 2010. Mobile Theory og 4TH Screen er nyanskaffelser.
Opera bruker denne plansjen for å forklare satsingen på tjenester for mobilannonsering. AdMarvel ble kjøpt i januar 2010. Mobile Theory og 4TH Screen er nyanskaffelser.

I første kvartal har denne satsingen gitt en omsetning på 6,9 millioner dollar, fire ganger større enn i første kvartal i fjor. Tallet på visninger økte med 63 prosent til 86 milliarder. Blant kundene er Wall Street journal, CBS, USA Today, Bloomberg, Amazon, Fox, News Corp, Zynga, AOL og MSNBC.

Opera sier de tror på videre vekst for selskapet.

De mener å ha bevist at de kan tilføre mobiloperatører høyere omsetning innen datatjenester og bedre lønnsomhet, og viser til partnere som Vodafone og Telkomsel. De tror satsingen på søk, apper og annonsering vil føre til økt inntekter fra mobil generelt. De tror også på videre vekst på pc-siden, spesielt i vekstmarkeder som Russland.

DNB Markets har nettopp publisert et notat der anbefalingen om Opera-aksjen er «BUY». Analytikerne konkluderer at omsetning og resultat er høyere enn ventet, det er også selskapets prognose om en omsetning fra 50,5 millioner dollar til 52,5 millioner i andre kvartal. Selskapets prognose om et driftsresultat i intervallet 10 millioner dollar til 11 millioner er derimot i underkant av forventningen på 11,5 millioner dollar.

Les mer om: