Kraftig vekst i bruken av Lotus Notes

Lotus kan vise til et imponerende antall nye Notes-brukere det siste kvartalet.

Lotus kan vise til et imponerende antall nye Notes-brukere det siste kvartalet.

Lotus Notes er det mest populære gruppevareverktøyet på markedet. Ifølge International Data Corp har Notes en global markedsandel på 41,6 prosent. Den største konkurrenten er Microsoft Exchange med 34 prosent.

I Europa er Notes-dominansen likevel betydelig større. Hele 52 prosent av gruppevareklientene er Lotus Notes.

Microsoft har tilsvarende en markedsandel på 30 prosent.
Jeff Papows, president og CEO i Lotus, forteller at det i tredje kvartal av 1999 ble 5,5 millione nye Notes-brukere verden over. Dette tilsvarer en kvartalsvis økning på langt over ti prosent. Papows regner med at det vil finnes over 50 millioner Notes-brukere i begynnelsen av neste årtusen.

Til toppen