Kraftig vekst i Ibas' omsetning

Ibas mener de har hatt godt av å skilles fra Norman og komme seg på børs.

Ibas mener de har hatt godt av å skilles fra Norman og komme seg på børs.

Ibas Holding ASA økte omsetningen med 18,5 prosent til 91,7 millioner kroner i 2004. EBITDA-resultatet ble 13,2 millioner i 2004, mot 11,3 millioner i 2003.

– 2004 er det sterkeste året noensinne for Ibas, sier Bjørn Arne Skogstad, administrerende direktør i Ibas Holding i en pressemelding. – Med jevn og sterk vekst over tid, viktige partneravtaler, vellykket fisjon fra Norman og børsnotering i 2004 er selskapet godt posisjonert for å nå nye kundegrupper og videre vekst.

Omsetningen i fjerde kvartal økte med 17,6 prosent til 26,2 millioner kroner i forhold til samme kvartal i 2003.

EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) ble 3,0 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 3,6 millioner i samme kvartal i 2003.

Resultat før skatt ble 1,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, mot 3,4 millioner i fjerde kvartal 2003. Årsresultatet i 2004 ble 4,7 millioner kroner mot 8,5 millioner i 2003. Resultatet er i 2004 belastet med 3,6 millioner kroner i forbindelse med fisjonen fra Norman ASA og notering på Oslo Børs.

Ibas melder vekst i alle forretningsområder, og innen alle viktige geografiske regioner. Dataetterforskning er den forretningsenheten som viser sterkest vekst.

Driftskostnadene i fjerde kvartal er høyere enn foregående år som følge av høyere aktivitet og markedsføringsinnsats, samt nyansettelser gjennom året for å håndtere videre vekst. Videre er personalkostnadene i fjerde kvartal belastet med bonus som følge av selskapets gode resultater i 2004.

Ibas økte kontantbeholdningen med 5 millioner kroner i fjerde kvartal, og har nå en kontantbeholdning på 27 millioner. Selskapets har en egenkapitalandel på 48,6 prosent, mot 43,5 prosent 1.1.2004.

Selskapet melder at det vil fokusere på videre lønnsom vekst.

Til toppen