Kraftig vekst i mobil- og PC-salget

Fra august i fjor til august i år, har detaljomsetningen av tele- og datautstyr økt med 28 prosent, og Elkjøp kan melde om rekordinteresse for PC-er og mobiltelefoner. Også marginene er på vei oppover.

Det siste tallene fra Statistisk Sentralbyrås detaljomsetningsindeks viser at salget av IT-utstyr gjennom detaljistene fortsatt er i sterk vekst. I juni, juli og august er veksten for "Datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr" på formidable 29,9 prosent, og for august isolert sett er veksten 28 prosent. Ifølge Elkjøp er det veksten på PC-er og mobiltelefoner som har dratt lasset.

- Vi har merket en formidabel økning i mobiltelefoner, men også PC-salget, som pleier å svinge kraftig, har hatt en jevn vekst den siste tiden, sier administrerende direktør i Elkjøp, Øyvind Tiedemansen, til digi.no. Han forklarer at salget, også i september, har vært svært godt.

- Det har vært jevn vekst også etter august, sier Tiedemansen, som er aller mest fornøyd med at det i tillegg har vært vekst på marginene.

- Tendensen, spesielt på PC-siden, er at de ulike modellene er salgbare lenger. Sammen med det faktum at vi har vokst i størrelse og fått bedre lagerstyring, har dette ført til bedre fortjeneste, sier Tiedemansen og legger til at det over lang tid subsidierte PC-salget i Elkjøp nå kaster av seg.

Ifølge tallene fra Statistisk Sentralbyrå vil årets salg av "Datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr" overgå rekordåret fra 1995 med god margin. Til sammenligning kan det nevnes at i detaljomsetningsindeksen for 1995 var omsetningstallene for juni, juli og august på henholdsvis 91,5, 72,3 og 97,1, mens de samme tallene i år var på hhv. 113,7, 80,5, 110,1.

Til toppen