Kraftig vekst i nettbank-svindel

Men det kunne vært MYE verre.

Frank Robert Berg i Finanstilsynet mener tapstallene på nettbanksvindel kunne vært mange ganger større, hadde det ikke vært for godt samarbeid mellom norske banker, og betydelige sikkerhetsinvesteringer. Fra 2011 til 2012 mangedoblet tapene seg.
Frank Robert Berg i Finanstilsynet mener tapstallene på nettbanksvindel kunne vært mange ganger større, hadde det ikke vært for godt samarbeid mellom norske banker, og betydelige sikkerhetsinvesteringer. Fra 2011 til 2012 mangedoblet tapene seg. (Bilde: Finanstilsynet Pressebilde)

Men det kunne vært MYE verre.

Torsdag presenterte Finanstilsynet sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) knyttet til IT i finanssektoren.

Blant annet ble det presentert en kraftig økning i kriminelle angrep på betalingstjenestene. Tap som bankene har hatt nyttet til angrep mot nettbanker har økt fra 664.000 kroner i 2011 til rett over fem millioner kroner i fjor.

Selv om dette er relativt sett små tall, så representerer det en voldsom vekst. I rapporten fremkommer det at tapene skyldes trojanere. Dette er ondsinnet programvare som gjør at angripere får tatt over brukernes PC-er, og dermed tilgang på nettbank-løsningene.

– Tapstallene er relativt lave, men de er kraftig voksende, sa Frank Robert Berg, leder av IT-tilsyn i Finanstilsynet, da han presenterte rapporten torsdag.

Men bankene har gjort en stor innsats på dette området, forteller Berg som påpeker at bankene investert, og investerer, langt mer enn hva de tapte i fjor.

– Uten disse investeringene hadde tapene kunnet bli langt høyere. Det kunne lett blitt hundre millioner kroner, sier Berg som berømmer det gode «uformelle» samarbeidet bankene seg i mellom. Nå skal også banknæringen gå sammen om et eget CERT, et senter som skal overvåke trusselbildet mot norske bankaktører i kyberrommet.

Samtidig ser finanstilsynet sikkerhetsutfordringer knyttet til at stadig mer av nettbank-bruken flyttes fra PC-en til mobile enheter. Så langt har de ikke merket kriminelle svindelforsøk basert på bankenes smarttelefon eller nettbrett-løsninger, men Berg er overbevist om at dette også vil gjøre seg gjeldene.

– Innsatsen fra kriminelle med å bryte seg inn og finne sårbarheter vil bare øke. Vi har ikke sett noe særlig til dette enda, men overgangen vil gå kjempefort. Her er det viktig at bankene prøver å holde et forsprang på de kriminelle, sier Berg.

Hele ROS-analysen, som spenner innom en hel rekke tema knyttet til stabiliteten i bank- og finanssystemet kan du laste ned her (pdf).

Til toppen