Kraftig vekst i overvåkingsutstyr

Salget av kameraovervåkingsutstyr har skutt i været, trolig drevet av svindel og terror-frykt.

Salget av kameraovervåkingsutstyr har skutt i været, trolig drevet av svindel og terror-frykt.

I løpet av en treårsperiode har salget av alarm- og overvåkingsutstyr vokst med over 50 prosent, mens tallene på ferdiginstallert utstyr har gått opp med nærmere 100 prosent.

Det er bransjeorganisasjonen Nelfo innen elektro og IT som oppgir disse tallene til Aftenposten.

2004 var et rekordår for bransjen som solgte og installerte overvåkingsutstyr for rundt 300 millioner kroner.

Offentlige steder har etterhvert som terroren har gjort seg gjeldende fått sterkere sikkerhetskrav. Selv om det fra Datatilsynet er ulovlig å sette opp kameraovervåking uten å melde fra til Datatilsynet, antas det store mørketall her.

Det har nå blitt mer vanlig å overvåke egne ansatte og stadig flere butikker styrker vakthold og overvåking for å hindre organisert kriminalitet.

Vaktselskaper bekrefter til Aftenposten en vekst på 40 prosent det første halvåret og at mye av veksten kommer fra havner som har fått nye sikkerhetskrav.

Til toppen