Kraftig vekst i Tele 2

Teleutfordreren Tele 2 Norge tredoblet salget i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Salgsveksten tilskrives innføringen av fast forvalg i sommer.

Teleutfordreren Tele 2 Norge tredoblet salget i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Salgsveksten tilskrives innføringen av fast forvalg i sommer.

Tele 2 solgte for 120 millioner kroner i tredje kvartal, 81 millioner kroner mer enn samme kvartal i fjor. Driftsresultatet ligger fremdeles på minus og har økt fra 20 millioner i tredje kvartal i fjor til 27 millioner i år.

Den sterke salgsveksten kan tilskrives innføringen av fast forvalg som har gjort store utslag på selskapets inntekter og samtaleminutter, skriver eierselskapet NetCom AB i sin kvartalsrapport.

Selskapet har så langt i år opplevd sterk kundevekst. På fasttelefoni har kundetallet vokst med 83 prosent så langt i år til 220.000, mens en på Internett nesten ser en dobling med 96 prosent til 137.000.

Tele 2 Norge Q1-Q3 1999 (mill svenske kroner)

Q3 1999 Q2 1999 Q1 1999 Q3 1998 Q2 1998 Q1 1998
Omsetning 120 84 72 39 33 27
Driftsresultat (27) (21) (23) (20) (41) (42)
Res. før skatt (35) (29) (30) (24) (45) (44)
Investeringer 17 10 13 - 25 24

(Kilde: NetCom AB)

Til toppen