Kraftig vekst innen beslutningsstøtte

Faktisk sterkere enn alle andre kategorier programvare for bedrifter.

Kraftig vekst innen beslutningsstøtte
«Andre leverandører» enn de fem store står fortsatt for over 27 prosent av markedet for beslutningsstøtte, forretningsanalyse og virksomhetsstyring, selv om de vokser med 15 prosent mot markedets 16 prosent. Bildet viser Unit4s rapporteringsverktøy Exie. Bilde:

I en pressemelding fra Gartner heter det at det globale markedet for forretningsapplikasjoner innen beslutningsstøtte, forretningsanalyse og virksomhetsstyring («business intelligence» eller BI, «analytic applications» og «performance management» eller PM) nådde 12,2 milliarder dollar i 2011, tilsvarende en vekst på 16,4 prosent.

Det som forener denne kategorien er at det dreier seg om å sile enorme og stadig voksende datamengder for å oppnå innsikt og et bedre grunnlag for viktige beslutninger. Oppfatningen av at man trenger bedre verktøy for beslutningsstøtte, analyse og virksomhetsstyring gjelder også i trange tider.

Gartner-analytiker Dan Sommers forklarer at bedrifter tenderer til å verne om BI-initiativ og øke investeringer innen analyse. En annen faktor er at mange initiativ kommer fra andre avdelinger enn IT, etter hvert som bransjen tilbyr enklere og mer selvbetjente verktøy.

De største leverandørene i 2011, globalt sett, er:

  • SAP: omsetning 2,88 milliarder dollar, andel 24 prosent, vekst 23 prosent
  • Oracle: omsetning 1,91 milliarder dollar, andel 16 prosent, vekst 16 prosent
  • SAS Institute: omsetning 1,54 milliarder dollar, andel 13 prosent, vekst 13 prosent
  • IBM: omsetning 1,48 milliarder dollar, andel 12 prosent, vekst 12 prosent
  • Microsoft: omsetning 1,06 milliarder dollar, andel 9 prosent, vekst 9 prosent

Gartner bemerker at markedet fortsatt domineres av lokalt installerte systemer som betjenes fra pc-er. Flere faktorer tilsier at dette står for fall: Bedrifter vil ty til tjenester fra skyen, det er et brukerkrav om tilgang via mobile klienter, og man ønsker å trekke inn nye informasjonskilder, som sosiale nettverk og «big data». Et eksempel på utfordrer som rir den nye trenden er Unit4 Agresso, som planlegger en egen app-sjappe for denne fagfeltet.

Les mer om: