Kraftig ytelsesforbedring med ny Linux-kjerne

En nylig publisert test av Linux-kjerner viser at versjon 2.6 kan gi servere en kraftig ytelsesforbedring.

En nylig publisert test av Linux-kjerner viser at versjon 2.6 kan gi servere en kraftig ytelsesforbedring.

At det er forbedringer i funksjonaliteten til versjon 2.6 av Linux-kjernen i forhold til dagens utbredte utgaver, Linux 2.4, er ikke overraskende. Blant annet støtter den nye utgave langt kraftigere maskinvare enn versjon 2.4. Men at ytelsesforbedringene er så store som en nylig publisert test antyder, er langt mer oppsiktsvekkende.

En test utført av InfoWorld hvor ytelsen til versjon 2.4 og 2.6 sammenlignes i forbindelse med ulike serveroppgaver, viser store forskjeller mellom de to utgavene.

InfoWorld har testet de to versjonene av Linux-kjernen på tre ulike maskiner, med henholdsvis to Intel Xeon, to Intel Itanium og to AMD Opteron som prosessorer. Alle var utstyrt med 2 GB minne.

Resultatene fra fire ulike ytelsestester er gjengitt. Det handler om ytelse i forbindelse med fildeling (SMB), databaseytelse med MySQL, samt ytelse i forbindelse med levering av statiske og dynamiske websider.

Størst ytelsesforbedring ble oppnådd i fildelingstesten. Forbedringen var her på mellom 47 og 73 prosent, avhengig av system. Størst ytelsesforbedring ble oppnådd med Xeon-maskinen.

Ytelsesforbedringen i forbindelse med MySQL var på mellom 14 og 41 prosent. Størst var ytelsesforbedringen med Opteron-maskinen.

I testen hvor målet var å levere flest mulig statiske websider per sekund, var ytelsen til Linux 2.6 mellom 7 og 47 prosent bedre enn med Linux 2.4 på de samme maskinene. Tilsvarene tall for dynamiske websider, hvor dataene til websidene ble hentet fra en MySQL-database, var på mellom 14 og 22 prosent.

Hele testen er gjengitt på denne siden.

Til toppen