Kraftige kutt i SOL-staben

Antall ansatte i SOL kan bli kuttet med så mye som 20 personer. Både NJ-tillitsvalgt Ola Karlsen og informasjonsdirektør Lasse Gimnes bekrefter at kutt er aktuelt, men vil ikke si hvor mange som eventuelt må gå.

Etter det digi.no forstår, akter kriserammede Scandinavia Online (SOL) å kutte omlag én fjerdedel av den totale staben på rundt 80 ansatte, noe som vil tilsi at rundt 20 ansatte må gå.

Tidligere har digi.no skrevet om stadige kursendringer i det Schibsted-eide selskapet. I august ble det kjent at datterselskapene Neo Interaktiv og SOL System skulle selges ut og tidligere administrerende direktør Erik Hagen har signalisert at nedbemanning er et aktuelt scenario.

Mandag denne uke bekjentgjorde SOL at selskapet beveget seg inn i en ny fase hvor det var bruk for andre lederegenskaper enn de Erik Hagen besitter. Hagen ble følgelig erstattet av Kristin Skogen Lund som administrerende direktør og Niels Røine som ansvarlig redaktør.

Stemningen er ikke akkurat i taket blant de ansatte i SOL. De ansattes tillitsvalgte, Ola Karlsen, bekrefter at det er snakk om mulige oppsigelser i selskapet, men vil ikke kommentere opplysninger om at det er snakk om å kutte én fjerdedel av staben.

- Vi har hatt to møter i et drøftingsutvalg. Neste møte finner sted i morgen tidlig. Dette er ikke en spesielt enkel prosess, men vi jobber som vanlig. Det er klart vi må være funksjonelle selv om det er en ubehagelig situasjon i bedriften, sier han.

- Hvilke områder er det snakk om å kutte ned på?

- Alle seksjoner vil bli berørt.

- Noen avdelinger mer enn andre?

- Det er blant annet det som skal diskuteres, sier Karlsen, som også forteller at han selv skal ut i permisjon om kort tid. Dette er noe som ble bestemt lenge før turbulensen rundt SOL fikk fornyet kraft i høst, opplyser Karlsen, som skal tilbake i studentenes rekker.

Informasjonssjef i SOL Lasse Gimnes understreker at det faktisk ennå ikke er bestemt om det i det hele tatt blir oppsigelser.

- Det er ikke tatt en beslutning, men det forventer vi er klart i løpet av neste uke. Men vi vurderer oppsigelser, sier Gimnes.

- Hvilke områder vil dere eventuelt kutte fra?

- Vi kikker på hele SOL AS og kartlegger behov og hvor det eventuelt går an å kutte. Det er klart at dette er med på å skape en ikke spesielt god situasjon. Nå jobbes det dag og natt for å få avsluttet dette arbeidet. Men det er ikke tatt beslutning om det blir oppsigelser eller eventuelt hvor mange som kan bli berørt. Jeg vil nok gå så lagt å si at det er sannsynlig at det blir oppsigelser, men noen beslutning om dette er som sagt ikke tatt, sier Gimnes.

I dag består SOL AS cirka 80 ansatte, og de største avdelingene i SOL er i dag: redaksjon, økonomi og administrasjon, salg og teknisk. I tillegg kommer også avdelinger som bedriftssalg/tjenester og personer under administrerende direktør som sekretær, informasjonssjef og markedssjef, ifølge Gimnes.

Til toppen