Kraftige reaksjoner i Banetele-saken

Abelia frykter mindre bredbåndsutbygging, Hafslund vurderer å klage til Esa og det blir politisk kamp i Stortinget.

Kraftige reaksjoner i Banetele-saken

Abelia frykter mindre bredbåndsutbygging, Hafslund vurderer å klage til Esa og det blir politisk kamp i Stortinget.

Salget av Banetele har vært en langdryg sak som har trekket ut i tid. Av tre finalister i budgivningen ser regjeringen ut til å velge det laveste budet for å sikre offentlig kontroll over selskapet med et landsdekkende fibernett som kan konkurrere med Telenor.

Ifølge Dagens Næringsliv går regjeringen inn for å selge Banetele til Bredbåndsalliansen på tross av at selskapet har et bud som er 200 millioner kroner lavere enn hva Ventelo var villig til å gi.

Bredbåndsalliansen er et prosjektselskap som eies av kommunale og statlige kraftselskaper. Det ble opprettet for å kjøpe Banetele.

Den forrige regjeringen la opp til til privatisering av Banetele, mens den sittende regjeringen har programfestet i Soria Moria-erklæringen at de ønsker statlig kontroll med selskapet.

Prosessen har vært langdryg og nå som det ser ut til at det kan nærme seg slutten på den, er reaksjonene sterke.

Et enstemmig styre i Banetele, inkludert de ansattes representant vil trekke seg i protest mot at det bare forhandles med Bredbåndsalliansen.

Tidligere Næringsminister Børge Brende hadde ansvaret for Banetele-prosessen i den forrige regjeringen. Han vil ta saken til Stortinget og lover Næringsminister Odd Eriksen en tøff kamp.

- Næringsministeren har ingen salgsfullmakt. Han kommer til å få en tøff kamp i Stortinget, sier Brende til Dagens Næringsliv.

Regjeringen har imidlertid flertall i Stortinget og kan overkjøre resten av Stortinget uansett hva opposisjonen måtte mene om saken.

NHOs landsforening for IKT- og kunnskapsbedrifter er redd for hva som blir konsekvensen av regjeringenens eventuelle salg av Banetele. De frykter at det vil resultere i mindre bredbåndsutbygging.

- Et salg av Banetele kan ikke brukes som distriktspolitisk virkemiddel. Dersom Næringsdepartementet selger BaneTele til underpris vil det virke mot sin hensikt. Da risikerer vi mindre konkurranse i bredbåndsmarkedet, og dårligere bredbåndstilbud, sier Paul Chaffey, leder i Abelia i en pressemelding.

Chaffey frykter signalene som vil bli sendt til aktører som investerer i det norske bredbåndsmarkedet.

- Det ser veldig rart ut om Telia den ene dagen kjøper bredbåndsleverandøren Nextgentel til markedspris for å ta opp konkurransen med blant annet Telenor og noen dager etterpå opplever at en konkurrent får Banetele i gave fra staten. En slik adferd fra staten oppmuntrer ikke akkurat til private investeringer i bredbåndsutbygging i Norge, sier Chaffey.

Hafslund er en av de tre selskapene i siste budgivningsrunde. De har nå satt jurister på saken for å få en vurdering om det kan bli aktuelt å melde saken inn for EFTAs overvåkningsorgan Esa.

- Vi foretrekker å tro at dette ikke er sant, men skulle det være slik har vi fått en juridisk betenkning, sier informasjonsdirektør Frode Geitvik i Hafslund til Dagens Næringsliv.

Esa kan vurdere om salget faller inn under ulovlig statsstøtte. Isåfall risikerer kjøperen å måtte betale mellomlegget.

- Hvis det offentlige selger noe til under markedspris, vil dette representere statstøtte på mottagers hånd, sier Professor Finn Arnesen ved Senter for Europarett til Dagens Næringsliv.

Til toppen