- Kraftstreik vil bare forsterke krisen

EL & IT Forbundet er mot den politiske streiken som Industri Energi har varslet.

- Kraftstreik vil bare forsterke krisen

EL & IT Forbundet er mot den politiske streiken som Industri Energi har varslet.

EL & IT Forbundet gjør oppmerksom i en pressemelding om at de ikke støtter den politiske streiken mot regjeringen som Industri Energi har tillyst onsdag 3. juni.

– Vi har stor sympati for at ansatte i industrien forsøker å redde arbeidsplassene. Men trusselen mot arbeidsplassene i kraftkrevende industri kommer som følge av etterspørselssvikt som følge av en økonomisk krise, ikke prisen på kraft eller manglende kraftkontrakter, heter det i uttalelsen.

EL & IT Forbundet mener dagens økonomiske system gjør alle arbeidsplasser utrygge, enten de er i bygg- og anleggsbransjen, bilindustrien, smelteverk eller treforedling, og legger til at krisen har avdekket behovet for sterkere politisk kontroll over økonomien.

– Offentlig eierskap er ett av de viktigste virkemidlene for å oppnå dette under de rådende forhold. Industri Energis krav til regjeringen om en eksklusiv rett for kraftkrevende industri til å leie inn kraftverk for inntil 30 år, vil undergrave Stortingets vedtak om offentlig eierskap i kraftforsyningen. Grunnlaget for streiken IE har tillyst onsdag 3. juni, er slik vi ser det, ikke uttrykk for en nødvendig kursendring, men et krav om mer av det som har skapt krisa og trusselen mot arbeidsplassene, mer privatisering og marked og mindre offentlig eierskap og styring.

Forbundet sier at dersom kravene til Industri Energi blir innfridd, vil det bety at konsolideringsmodellen faller fra hverandre, med privatisering av vannkraften som resultat.

– Dette vil svekke den demokratiske kontrollen over viktige naturressurser og snu overføringene fra vannkrafta fra fellesskapet og over til store kapitaleiere. En privatisering vil bety tapping av dagens kraftselskaper for kapital og kompetanse, og overføre makta fra langsiktige offentlige eiere til kvartalskapitalismen.

Forbundet mener norsk fagbevegelse, kommuner, fylkeskommuner og kraftkrevende industri ikke er tjent med en slik utvikling.

– EL & IT Forbundet vil derfor fortsette arbeidet for en konsekvent gjennomføring av konsolideringsmodellen, mot utleie og salg av kraftproduksjon for offentlig kontroll og styring av norsk kraftproduksjon, heter det til slutt i uttalelsen.

    Les også:

Til toppen