Krampetrekning fra Linux-fiende

SCO begjærer seg konkurs, men håper likevel å «ta» IBM.

Krampetrekning fra Linux-fiende
Enden er nær for SCO Group (også kjent som TSG Group). Bilde: digi.no (Originalbilde: Theodor Kittelsen)

Enden er nær i den langdryge fortellingen om det Linux-fiendtlige patenttrollet som ikke ville dø.

Historien begynte allerede i 2003, da selskapet SCO Group la om forretningsmodellen til patentangrep mot Linux-fellesskapet. Påstanden var at Linux inneholdt kode stjålet fra deres Unix-versjon System V. Før dette hadde SCO selv vært Linux-distributør.

Siden da har målet vært å inndrive lisenspenger fra Linux-brukere, men det har blitt med drømmen. En rekke rettsinstanser har slått fast at det er Novell og ikke SCO som eier rettighetene til Unix.

Etter gjentatte nederlag måtte selskapet i 2007 søke ly for sine kreditorer under kapittel 11 i den amerikanske konkursloven. Siden har de forsatt kampen, samtidig som de forsøkte å reorganisere virksomheten og bli kvitt gjeld.

Det har de ikke klart.

SCO Group er nå så pengelens at de ikke lenger har råd til å drive under konkursbeskyttelse.

Selskapet begjærer kapittel 7, noe som innebærer at de er insolvente og i praksis konkurs. Det melder nettstedet Groklaw som har fulgt saken siden begynnelsen.

På tross av dette viser rettsdokumentet at SCO Group fortsatt ønsker å fortsette den juridiske kampen mot IBM, selv om kassen er nær bunnskrapt. Den kampen er de så godt som dømt til å tape, ifølge analysen til Groklaw.

SCO (som nå kaller seg TSG Group) skal ifølge papirene ha opparbeidet seg over 3,7 millioner dollar i gjeld, mens kontantreservene er på slunkne 145.352 dollar.

    Les også:

Les mer om: