Krangler om forsinket digital-TV

Det bakkebaserte, svenske nettet blir sakte, men sikkert utbygd. Den tredje fasen av utbyggingen ble vedtatt rett før jul. Digital-TV i Sverige er allerede forsinket på grunn av uenigheter mellom de ulike aktørene.

Da det i juni i fjor ble vedtatt å bygge ut det bakkebaserte digitale nettet i Sverige, var kun to sendefrekvenser tilgjengelige. Rett før jul ble en tredje frekvens åpnet, og antall kanaler ble økt fra åtte til tolv.

I en pressemelding fra det svenske kulturdepartementet, som ledes av Marita Ulvskog, heter det at sendingene skal starte senest 1. april 1999. I samme pressemelding heter det at arbeidet med å koordinere nye frekvenser for digitale, bakkebaserte sendinger kan starte i mars 1999.

Det er meningen at den nye statlige nyhetskanalen SVT24 skal kunne begynne sine sendinger 15. mars.

I utgangspunktet var det meningen at de digitale sendingene skulle i gang 1. januar, men de kommersielle aktørene la inn en protest og nektet å starte sendingene på dette tidspunktet. Blant annet var det misnøye med at set-top-boksene som skulle leveres fra selskapet Senda, ikke ville rekke å komme i handelen til dette tidspunktet.

Blant fjernsynskanalene har det også vært misnøye med eierskapsstrukturen i selskapet.

I tillegg skapte det problemer at svenske myndigheter hadde lovet bort flere sendefrekvenser enn de kunne gi ut. På den bakgrunn ble det lagt opp til at TV3 og Kanal 5 skulle sende annenhver uke på en kanal. Denne konflikten ble løst ved at det svenske Kulturdepartementet utvidet antall frekvenser nå rett før jul.

Det er lagt opp til at alle kanaler skal følge det samme lovverket når det gjelder reklame, derfor kan det se ut til at de kommersielle kanalene som TV3 og Kanal 5 må senke antall reklameinnslag per time og får forbud mot reklame rettet direkte mot barn, skriver Dagens Nyheter.

Ikke mer enn rundt 40 prosent av den svenske befolkning kan sannsynligvis få inn digital-TV, og her er det den urbane befolkning som er den klare vinner.

I Finland er man også i startgropen når det gjelder digital-TV. Her skal tre knipper kanaler få konsesjoner, og i hver av knippene skal det være i gjennomsnitt fire kanaler. Selve konsesjonsvilkårene er ikke bestemt ennå.

Til toppen