Krangler videre om trådløse penger

Telenor hevder de gir mer penger til innholdsaktørene enn noe annet telekom-selskap i verden. Schibsted Telecom og de andre innholdsaktørene på mobilsiden organisert i Innholdsnett, er av en helt annen oppfatning.

Telenor hevder de gir mer penger til innholdsaktørene enn noe annet telekom-selskap i verden. Schibsted Telecom og de andre innholdsaktørene på mobilsiden organisert i Innholdsnett, er av en helt annen oppfatning.

Innholdsnett er en gruppe aktører som ser for seg at de skal tjene penger på innholdstjenester over mobiltelefonen. De har samlet seg for å drive kollektive forhandlinger med de to aktørene i Norge som eier mobilnettene, Telenor Mobil AS og NetCom (eid av Telia).

Men avstanden har vært lang mellom partene. Innholdsnett mener at lønnsomheten må bli bedre for at de skal satse på innhold. Uten innhold fra deres side vil det bli mindre penger å tjene for aktører som Telenor og NetCom. Innhold er sett på som en driver for økt bruk av mobile tjenester. Dette skal demme opp for at taletjenester vil falle i pris.

Innholdsaktørene vil at en større del av inntektene på mobilt Internett skal tilfalle dem. Men trass i forhandlinger har ikke aktørene kommet til enighet.

Per Håkon Fasting, administrerende direktør for Schibsted Telecom AS, sier til digitoday.no at partene står langt fra hverandre, men at det er "bevegelse".


- Det går sakte fremover. Men det er mest bevegelse hos NetCom, sier Fasting.

Han forteller at det per i dag er et stort sprik mellom telekom-selskapet og innholdsaktørene.

Jo Heldaas, informasjonsdirektør i Telenor Mobil, sier følgende om samtalene:


- Det er to selskap i verden som gir innholdsleverandørene best priser, det er Telenor Mobil og NetCom.

Han forteller at innholdsleverandørene på SMS-tjenester som ringetoner og ikoner får mellom 60 og 70 prosent av inntektene.

- Det er ingen som gir så gode vilkår til innholdsoperatørene som vi, sier Heldsaas.

Innholdsnett har tidligere trukket frem det japanske iMode-konseptet som et godt eksempel. Dette er en tjeneste som har revolusjonert verdens mobil-bransje, og styrt nesten alene av NTTs mobildivisjon DoCoMo .

- Det blir hevdet at innholdsleverandørene til iMode får 92 prosent av inntektene. Det er riktig, men da har man ikke regnet med at NTT DoCoMo tar kostnadene for trafikk først. Da blir kaken med ett mye mindre, sier Heldaas til digitoday.no.

- Hva vil man ha? 70 prosent av 10 kroner eller 92 prosent av 2 kroner?, spør Heldaas.

Men på tross av dette er Telenor Mobil villige til å fortsette samtalene med selskapene som representeres av Innholdsnett.

- Vi ser på dette som viktige samtaler. Det er også viktig for oss av vi blir enige om en løsning for hvordan tjenester som WAP skal prises, særlig med tanke på GPRS, sier Heldaas.

Det var ikke mulig å få tak i representanter fra NetCom.

Til toppen