Krasjlanding for Pentium-prosessor

Flere av Intels serverprosessorer krasjer ved høy belastning

Flere av Intels serverprosessorer krasjer ved høy belastning

Ifølge Reuters har Intel innrømmet at det er en feil i to versjoner av Pentium III Xeon-prosessoren. Prosessorene det gjelder er åtteveis-utgavene av prosessoren med 550 MHz klokkehastighet og 512 kB eller 1 MB sekundært hurtigminne. Feilen gjelder ikke 2 MB-utgaven.

Feilen oppstår når systemer basert på disse prosessorene og Intels åtteveis hovedkort - Sabre - presses til å yte maksimalt. Da krasjer maskinen og den for mange velkjente, men lite hyggelige blå skjermen dukker opp.

Ifølge Reuters oppstår ikke feilen i systemer som ikke benytter Sabre-hovedkortet. Intel vil derfor fortsette å levere prosessorene, men ber systemleverandørene om å holde tilbake Sabre-baserte systemer inntil en feilfiks er utviklet. Dette vil trolig ta flere uker.

De fleste åtteveis Pentium III Xeon-systemer er ifølge Intel basert på 2 MB-utgaven av prosessoren. Dette betyr at antallet kunder som vil være påvirket av dette problemet, trolig er lavt.

Til toppen