Kreative ideer mot pirater og overgripere

I New York og London dukker opp nye ideer om hvordan nettet kan gjøres mer lovlydig.

Kreative ideer mot pirater og overgripere

I New York og London dukker opp nye ideer om hvordan nettet kan gjøres mer lovlydig.

Nettet gir kriminelle nye muligheter. Nå kommer det tegn på at også de som skal opprettholde lov og orden evner å tenke nytt.

I delstaten New York har påtalemyndighetene samlet seg om et lovforslag som har til hensikt å stenge kjente sex-overgripere ute fra sosiale nettsteder som MySpace og Facebook der det er enkelt å komme i kontakt med barn og ungdom.

Ideen går ut på å tvinge overgripere til å oppgi sine lynmeldingsadresser – altså e-postadressene man må oppgi for å registrere seg som bruker av Windows Live Messenger og tilsvarende tjenester – til et eget register. Tiltaket krever videre at MySpace og Facebook sjekker alle pålogginger mot dette registeret: Den som bruker en adresse som er notert i registeret vil automatisk sperres ute.

Bakgrunnen for forslaget er tilfeller der mindreårige er blitt ofre for overgripere som har kontaktet dem over MySpace.

MySpace har tidligere gått med på et forslag om et annet register, der foreldre kan registrere sine barns lynmeldingsadresser dersom de ønsker å sperre ungenes adgang til tjenesten.

Statsadvokat («attorney general») Andrew Cuomo i delstaten New York sier at både MySpace og Facebook støtter forslaget om et register for kjente overgripere. Forslaget er fremmet for delstatsforsamlingen under navnet Electronic Security and Targeting of Online Predators Act («e-STOP»), og støttes av både demokrater og republikanere. Den har med andre ord alle sjanser på å bli vedtatt. I så fall kan den danne modell for andre delstater, som den første loven som tar sikte på å sperre sex-overgripere ute fra sosiale nettsteder der barn og ungdom ferdes.

I Storbritannia har avisen Times fått tilgang til et strategidokument fra departementet for kultur, media og idrett (Department for Culture Media and Sport). Dokumentet viser at regjeringen tenker nytt for å motvirke piratkopiering.

Slik det er referert i Times, etterkommer forslaget musikkbransjens krav om at internettilbydere må tvinges med lov til å utestenge piratkopierere fra nettet.

Ideen går ut på å lovfeste en regel om at tilbydere må iverksette tiltak som setter dem i stand til å oppdage tilfeller av ulovlig nedlasting. Når et tilfelle oppdages, skal tilbyderen sørge for at den aktuelle abonnenten varsles. Dersom nedlastingen fortsetter, skal nettforbindelsen kuttes midlertidig. Dersom det ikke har noen virkning, skal forbindelsen til slutt kuttes helt.

En talsperson for departementet har siden uttalt til mediene at avisen har fått tak i et utkast som er flere måneder gammelt, og at det som refereres ikke er en nøyaktig gjengivelse av dokumentet slik det foreligger i dag. Ellers vises det bare til at et endelig utkast vil publiseres innen utgangen av februar.

Bransjeorganisasjonen for britiske internettilbydere minner om at de i henhold til EUs e-handelsregler ikke har lov til å granske innholdet i data som overføres over deres nettverk. Tilsvarende gjelder for det tradisjonelle postvesenet, som ikke har adgang til å åpne brev, og teleoperatører, som ikke har lov til å avlytte samtaler.

Platebransjen kommenterer ikke slike innvendinger, men ber bare om at internettilbydere generelt sett må være innstilt på å kutte forbindelsen til piratkopierere.

Til toppen