Kreativitetspris blir "Rosing", norsk databransjes "Oscar"?

Den tradisjonelle "Kreativitetsprisen", som i en årrekke er delt ut av Den Norske Dataforening, løftes til nye høyder i sin 1997-versjon. Prisen døpes om til "Rosing", får en rekke klasser, og har hanket inn venture-kapitalist Terje Mikalsen som prisens "høye beskytter". Prisen har potensial i seg til å bli databransjens "Oscar".

Den tradisjonelle "Kreativitetsprisen", som i en årrekke er delt ut av Den Norske Dataforening, løftes til nye høyder i sin 1997-versjon. Prisen døpes om til "Rosing", får en rekke klasser, og har hanket inn venture-kapitalist Terje Mikalsen som prisens "høye beskytter". Prisen har potensial i seg til å bli databransjens "Oscar".

Fredrik Rosing Bull var en fordums ingeniør som engang rundt 1919 fant opp en hullkortmaskin. Oppfinnelsen la etter en rekke omveier grunnlaget for den franske bedriften Compagnie Bull S.A., uten at Fredrik selv ble særlig rik av det.

At Kreativitetsprisen er blitt Rosing-prisen innebærer også en "fusjon" med prisen tidligere Oslo Ingeniørhøgskole delte ut til ingeniør-studenter, men som nå er gitt opp som eget prosjekt.

Rosing-prisen deles inn i tre klasser. Hovedprisen benevnes fremdeles Den Norske Dataforenings Kreativitetspris, og foreningen skriver selv følgende om prisen:

Den Norske Dataforenings Kreativitetspris er innstiftet av Den Norske Dataforening for å inspirere til økt satsning og kreativitet i forbindelse med utvikling og eksport av norsk programvare. Programvare representerer et produktområde hvor Norge har svært gode forutsetninger for å hevde seg internasjonalt. Det finnes store kreative ressurser i Norge og vi har både datateknisk og bruksmessig et kompetansenivå som gjør oss meget konkurransedyktige. ROSING er ment som en pådriver og inspirasjon i arbeidet med å få god, norsk programvare fram i lyset - og å øke dens muligheter til å hevde seg i eksportmarkedet.

I tillegg deler foreningen ut en "Anvenderpris", om hvilken følgende er utlagt:

Den Norske Dataforenings Anvenderpris er innstiftet av Den Norske Dataforening for å belønne god anvendelse av informasjonsteknologi som kan være et eksempel for andre og inspirere til å anvende IT-løsninger på en god måte. Prisen er beregnet på brukere av IT, som i de siste to årene har tatt i bruk og gjennomført en IT-løsning med suksess.

Mens den tredje prisen er en "Brukervennlighetspris":

Den Norske Dataforenings Brukervennlighetspris er innstiftet av DNDs faggruppe for Brukervennlige IT-Systemer for å anerkjenne norskprodusert programvare som gjennom sitt design er tilpasset brukernes behov, oppgaver og arbeidssituasjon, og som er behagelig og motiverende å bruke.

Prisen deles ut den 5. februar, og premien er 100.000 kroner.

Til toppen