Kreditkassen: Nett-børs for småkunder

Kredittkassens satsing for aksjehandel på nettet henvender seg først og fremst til de mindre kundene. De store investorene sverger fortsatt til de tradisjonelle kanalene. - Personlig kontakt med meglerne er fortsatt det viktigste, sier investoren Dagfinn Sundal til digi.no.

Kredittkassens satsing for aksjehandel på nettet henvender seg først og fremst til de mindre kundene. De store investorene sverger fortsatt til de tradisjonelle kanalene. - Personlig kontakt med meglerne er fortsatt det viktigste, sier investoren Dagfinn Sundal til digi.no.

Kredittkassen introduserte mandag en ny nettjeneste for aksjehandel på børs. Banken er den tredje aktøren som lanserer et slikt tilbud, men er den første som tilbyr kundene å handle på samtlige aksjer og grunnfondsbevis. Kreditkassen krever en kurtasje per transaksjon på 0,3 prosent eller minimum 175 kroner, i tillegg til en årsavgift på 1000 kroner. Dette gjør tjenesten konkurransedyktig, men bare for mindre aktører.

- Vi satser på å nå fram til privatpersoner som handler med poster på mellom 35.000 og 200.000 kroner med en frekvens på rundt 13-15 transaksjoner i året, sier ansvarlig for Kreditkassens internettsatsing, Børre Gundersen, til digi.no. Han utelukker likevel ikke at denne type tjenester etterhvert vil bli attraktiv for tyngre aktører på markedet på lengre sikt.

- Det er ikke umulig at internetthandel med aksjer på lengre sikt også vil tiltrekke seg større aktører. Tendensen foreløpig er imidlertid at det er de mindre aktørene som bruker Internett som transaksjons-medium, sier Gundersen og legger til at 10 prosent av aksjepostene som omsettes på de amerikanske børsene foregår via Internett. Målt i omsetning blir andelen noe mindre.

Heller ikke investoren Dagfinn Sundal tror netthandelen med aksjer vil være aktuelt for profesjonelle aktører.

- For meg er kontakten med meglerne helt essensiell, sier Sundal til digi.no. Sundal er tror heller ikke at meglerrollen etterhvert vil bli mer og mer rådgiver-orientert mens transaksjonene vil foregå på nettet.

- Man skal være klar over at handelen på Oslo Børs er svært tradisjonsbundet. På kort sikt kan jeg derfor ikke se at vi vil få de helt store endringene, sier Sundal.

Selv om de store aktørene foreløpig holder seg unna internetthandel, er aksjehandel over Internett noe som er kommet for å bli. Børre Gundersen tror de andre bankene snart vil etterfølge Kredittkassens eksempel.

- Det er penger å tjene på denne type transaksjoner hvis vi får opp volumet. Jeg tror vi vil se tre til fire større aktører som konkurrerer på lave marginer og høyt volum. Det viktige i dette markedet er å få en stor nok markedsandel, sier Gundersen som satser på at Kreditkassen skal ha kapret 1000 kunder til sin nettbørs innen utgangen av året.

Til toppen