Kredittilsynet: Ikke innsidekjøp i Tandberg Data

18. august i år gikk aksjekursen til Tandberg Data i været timer før selskapet kom med melding om samarbeidsavtale med Imation Corp. Informasjonen var ikke tilgjengelig før børsnoteringen ble suspendert, konkluderer Kredittilsynet etter å ha undersøkt saken.

18. august i år gikk aksjekursen til Tandberg Data i været timer før selskapet kom med melding om samarbeidsavtale med Imation Corp. Informasjonen var ikke tilgjengelig før børsnoteringen ble suspendert, konkluderer Kredittilsynet etter å ha undersøkt saken.

Den 18 august klokken 12.59 kom det melding fra Oslo Børs at Tandberg Data hadde inngått en samarbeidsavtale med det amerikanske selskapet Imation Corp. På formiddagen samme dag opplevde Tandberg Data-aksjen en eksplosiv kursoppgang og aktivitet, helt til aksjen etter eget ønske ble strøket fra notering klokken 11:56.

Den kraftige kursoppgangen ble omtalt blant annet i Finansavisen, men Oslo Børs ville som vanlig ikke kommentere den oppsiktsvekkende kursbevegelsen. Nå viser det seg at Oslo Børs likevel tok affære. Allerede 20. august sendte de et brev til Kredittilsynet under tittelen "Undersøkelse vedr. transaksjoner @ Tandberg Data". Etter ytterligere to dager kom det ett nytt brev fra Oslo Børs med "Opplysninger i saken @ Tandberg Data".

Begge brevene er unntatt offentlighet, men saksbehandler Lars Gjørvad kan fortelle at saken nå er avsluttet.

- Vi kunne ikke finne at noen av aktørene som kjøpte aksjer 18. august kjente til Imation-avtalen. Arbeidet er derfor avsluttet, sier Gjørvad til digi.no.

Gjørvad vil ikke si noe om hvilke aktører som kjøpte store poster på formiddagen 18. august. Det eneste digi.no kjenner til er et brev sendt til meglerhuset Elcon Securities der det "bes oversendt opplysninger ifm. transaksjoner @ Tandberg Data". Heller ikke dette brevet er offentlig.

- Vi har sendt ut slike brev til flere aktører, sier Gjørvad som tror at selv om det sjeldent blir avslørt misbruk av innsideinformasjon, betyr ikke det at Kredittilsynets arbeid på dette området er fånyttes.

- Jeg tror at bare det at vi tar opp slike saker virker preventivt, sier Gjørvad.

Til toppen