BEDRIFTSTEKNOLOGI

Kredittilsynet spør teletilsyn om lov

I et brev til Post- og teletilsynet ber Kredittilsynet om tilgang til identitetene bak nettbrukernes IP-adresser. Dette er i dag pålagt taushetsplikt. Kredittilsynet vil ha mer myndighet i jakten etter økonomisk kriminalitet på nettet.

Sigvald Sveinbjørnsson
18. juli 2000 - 13:24

Teletjenester er i Norge underlagt Teleloven, en lov som gir aktørene i dette markedet taushetsplikt om bruk av telekommunikasjon. Dette innebærer blant annet at identiteten bak en IP-adresse skal være taushetsbelagt, og bare åpent for politi og påtalemyndighet.

Dette har falt Kredittilsynet tungt for brystet. Tilsynet har som oppgave å avdekke økonomisk kriminalitet, som for eksempel kursmanipulerende virksomhet, innsidehandel i verdipapirer med mer. Tilsynet ønsker derfor at de selv kan kreve IP-adresser, og kreve av Internett-leverandører oppgir identiteten til den som sitter "bak" denne IP-adressen.

I et brev datert 7 juli i år ber Kredittilsynet Post- og teletilsynet om at alle sider rundt denne lovgivningen må belyses. Kredittilsynet ønsker at de kan få innsyn, og hjemmel til å hente ut, informasjon om blant andre identiteten til brukere av tjenester som Stocktalk.

Stocktalk er en finansiell diskusjonsgruppe, hvor blant annet børsklima og kapitalmarkedet blir tatt opp til diskusjon. SOL Børs står bak denne tjenesten.

Stocktalk har i det siste vært i søkelyset fordi Kredittilsynet har hentet ut informasjon, IP-adresser, fra loggene til tjenesten. Dette har Stocktalk gått med på, helt inntil nylig. Nå blir ikke slike logger levert ut til tilsynet. Får Kredittilsynet det som de vil, må Stocktalk og de andre finans-praterommene utlevere IP-adressene til eventuelle brukere. Også finanstjenesten iMarkedet nekter å gi ut logger over IP-adresser fra brukerne til Kredittilsynet.

Det er mistanker om manipulasjon og ulovlig spredning av falske, men kurs-sensitive rykter, rundt verdipapir og finansielle instrumenter som er bakgrunnen for at Kredittilsynet vil ha større fullmakter. Blant annet har brukere av den norske tjenetsen Stocktalk vært i søkelyset av Kredittilsynet.

På oppdrag av SOL Børs har professor Jon Bing gått igjennom jussen på dette området. Han er klinkende klar i sin dom. Stacktalk er en teletjeneste, som følgelig faller innunder Teleloven. Her er det en lovpålagt taushetsplikt som gjelder. Han mener derfor at Kredittilsynet ikke har anledning til å kreve informasjon i form av IP adresser fra SOL Børs, og at SOL Børs ikke har lov å gi fra seg dette. Dette gjelder for alle andre "teletjenester" som Bing definerer det.

Brevet til Post- og teletilsynet omhandler i særdeleshet ISP-aktørene. Kredittilsynet kommer ikke langt med en IP-adresser, og må derfor til ISP selskapene for å få identiteten til personen bak. Etter hva digi.no erfarer er dette brevet en bønn om at PT lar Kredittilsynet få adgang til å hente ut slik informasjon, på tross av taushetsplikten.

- Vi vil få en tolkning av dagens regelverk, for å se om vi har anledning til å se hvem som er "bak" IP-adressen. Brevet ble sendt før momentene i forhold til tjenester som Stocktalk ble et tema og omhandler derfor ISP-leverandørene og hvordan lovgivningen er rundt taushetsplikten på det området. Vi vil vite hvordan disse bestemmelsene skal forstås, sier Torbjørn Sætre ved transaksjonavdelingen i Kredittilsynet.

- Vi ber Post- og teletilsynet om en gjennomgang, for å belyse hva vi kan gjøre og ikke gjøre, sier Sætre. Han legger ikke skjul på at etterforskning av manipulasjon og ulovlig ryktespredning kan bli langt vanskeligere hvis Teletilsynet vil nekte Kredittilsynet sterke rettigheter i forhold til taushetsproblematikken.

Han tar til etterretning at professor Jon Bing mener at innholdstjenester som Stocktalk er teletjenester og derfor underlagt de samme taushetsbestemmelser som ISP-aktørene.

Asle Fuhr, seksjonssjef i Post- og Teletilsynet, sier til digi.no at han har mottatt brevet og at behandlingen av saken vil ta mellom tre uker og en måned.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.