Kredittilsynet undersøker nettsider for aksjesvindel

Etter en tur på nettet har Kredittilsynet besluttet å se ni nettsider nærmere etter i sømmene. Håpet er å radere vekk nettsider og tjenester som kan drive kursmanipulasjon.

Etter en tur på nettet har Kredittilsynet besluttet å se ni nettsider nærmere etter i sømmene. Håpet er å radere vekk nettsider og tjenester som kan drive kursmanipulasjon.

Nettet har uante muligheter til manipulasjon. Man kan enkelt sette ut rykter som får følger - eksempelvis markedsføre uekte finansielle instrumenter og bare stikke av med pengene, eller plante "nyheter" som påvirker en gitt aksjes kursutvikling i ønsket retning.

Dette liker selvfølgelig ikke Kredittilsynet som nå vil gå ni - ikke navngitte - nettsteder nærmere etter i sømmene, skriver NTB.

Torbjørn Sætre ved Kredittilsynet sier til digi.no at dette gjelder nettsider og tjenester som driver med noe de ikke har lov til å drive med, for eksempel markedsføring og emisjoner i finansielle instrumenter samt spredning av falsk informasjon for eksempel om aksjer.

Det kan med andre ord dreie seg om alt fra diverse chat-tjenester og rent "bondefangeri" som salg av aksjer uten reell verdi.

Bakgrunnen for granskingen av de ni nettstedene er en global undersøkelse fra 28. mars i år, da verdipapirmyndigheter over hele verden satte seg ned for å surfe på nettet, på jakt etter svindel og finansielt bondefangeri.

I alt ble 10.000 nettsteder besøkt, alle innenfor interesseområdet til Kredittilsynet. 1.000 av disse skulle granskes mer nøye på et senere tidspunkt. I Norge ble 1.000 sider besøkt, og av disse er ni valgt ut for videre undersøkelse.

Sætre sier til digi.no at det ikke er klart om det blir en eller annen form for intervensjon mot nettstedene.

- Det er lite praksis på dette området. Men dette skal vi konsentrere oss sterkere om i tiden som kommer, sier Sætre, til digi.no.

Til toppen