Kreftinstitutt advarer mot mobilbruk

Advarselen fra Pittsburgh Cancer Institute bygger på hittil upublisert forskning.

Kreftinstitutt advarer mot mobilbruk

Advarselen fra Pittsburgh Cancer Institute bygger på hittil upublisert forskning.

Pittsburgh (NTB-AP): Et ledende amerikansk kreftinstitutt advarer nå de ansatte og studenter mot kreftfare knyttet til mobiltelefonbruk.

Advarselen fra Pittsburgh Cancer Institute vekker oppsikt, ettersom undersøkelser verden over har konkludert med at det ikke kan dokumenteres at mobiltelefonbruk gir økt risiko for kreft.

Instituttets leder, dr. Ronald B. Herberman, viser til foreløpige og upubliserte forskningsresultater, og mener at mobilbrukere, ikke minst barn, bør ta sine forholdsregler før de endelige resultatene foreligger.

– Vi bør ikke vente på en endelig studie, men heller være på den sikre siden enn å angre siden, sier Herberman.

Onsdag distribuerte han sin advarsel til de rundt 3.000 studentene og ansatte ved instituttet, der det blant annet heter at barn bare bør bruke mobiltelefon i nødstilfeller.

Voksne anbefales også å holde mobiltelefonen på avstand fra hodet, og i stedet bruke høyttalerfunksjonen eller håndfritt utstyr.

Herberman advarer også mot bruk av mobiltelefon på offentlige steder som bussen, fordi andre da blir utsatt for elektromagnetisk stråling fra telefonen.

Undersøkelser i USA, Frankrike og Norge har tidligere konkludert med at det ikke foreligger noen helseskadelig stråling fra mobiltelefoner.

Les hele advarselen fra instituttet her: Important Precautionary Advice Regarding Cell Phone Use .

    Les også:

Til toppen