Krever 20.000 kroner timen av Microsoft

Etter et forlik har Microsoft fått en advokatregning på 130 millioner kroner for 6200 timers arbeid.

Etter et forlik har Microsoft fått en advokatregning på 130 millioner kroner for 6200 timers arbeid.

Saken er et etterspill etter forliket i januar 2003 i fellessøksmålet («class action suit») mot Microsoft fra individuelle brukere i California, der Microsoft gikk med på å tilbakebetale overpris på Windows og Office med mellom fem og 29 dollar per lisens. Brukere får tilgodelapper fra Microsoft dersom de kan dokumentere at de kjøpte produkter i California mellom februar 1995 og desember 2001. Dersom utbetalingene ikke når 1,1 milliarder dollar, skal to tredeler av differansen utbetales til det offentlige skoleverket i fattige områder. Hittil skal det være utstedt svært få tilgodelapper.

    Les også:

I slike fellessøksmål i USA, skal den tapende part dekke motpartens advokathonorarer. Standardsatsen er rundt 33 prosent av erstatningssummen. Hvis den tapende part er uenig i kravet, avgjøres honoraret av sakens dommer.

Advokatene som fikk Microsoft til å gå med på en samlet erstatning på 1,1 milliarder dollar i California-søksmålet, har fremmet et krav 258 millioner dollar, det vil si rundt 25 prosent av erstatningsbeløpet. Den spesifiserte regningen går ut på at advokaten som ledet forhandlingene, Eugene Crew, krever 3000 dollar – over 20.000 kroner – for hver av de 6 189,6 arbeidstimer han har brukt på søksmålet. Det er 18,6 millioner dollar, eller nærmere 130 millioner kroner. Resten av honoraret lyder på 2000 dollar per time for hver av de øvrige 34 advokatene som samarbeidet med Crew, og 1000 dollar per time for nødvendig kontorarbeid utført av underordnet personale.

Crew uttaler at kravet er berettiget, «tatt i betraktning hvor stort det er å ha stått opp mot Amerikas mektigste selskap… Usedvanlige bragder krever hensiktsmessige vederlag.»

Microsoft har informert dommeren at Crew og hans kolleger ikke fortjener mer enn 75 millioner dollar.

Dommer Paul Alvarado i San Francisco sier han vil ta stilling til striden så fort det lar seg gjøre.

Til toppen