Krever å få B92 på lufta igjen

Den nederlandske organisasjonen PRESS NOW har startet en Internettaksjon til støtte for Radio B92, etter at Milosevic stengte radiostasjonen tirsdag.

Den nederlandske organisasjonen PRESS NOW har startet en Internettaksjon til støtte for Radio B92, etter at Milosevic stengte radiostasjonen tirsdag.

Den uavhengige radiostasjonen i Beograd ble, som digi:media skrev tidligere idag, stengt av Slobodan Milesovic.I et brev til radiostasjonen, skrev Milesovic's samferdselsminister at radiostasjonen ikke hadde lisens til å sende radioprogrammer.

I et svar til samferdselsministeren, skriver B92's redaktør Veran Matic at radiostasjonen har sendt sine sendinger gjennom den regjeringskontrollerte radiosenderen i sju år, og at han oppfattet dette som at myndighetene tillot sendingene. Han skriver videre at Radio B92 ikke eier noen radiosender selv, og at de derfor ikke kan ha drevet med ulovlige radiosendinger, slik samferdselsministeren hevder.

I brevet til samferdselsministeren, spør redaktøren videre hvorfor senderen ble skrudd av uten varsel. Han ber også om at senderen blir skrudd på igjen.

Blant flere internsjonale presseorganisasjoner som har reagert på stengningen av radiostasjonen, er den nederlandske organisasjonen PRESS NOW. Organisasjonen ble stiftet under krigen i det tidligere Jugoslavia fo rå styrke uavhengige media på alle fronter.

På sine sider i Amsterdam har organisasjonen nå lagt ut en egen side der nettbrukere oppfordres til å sende protestfakser til president Milesovic's kontor.

Til toppen