Krever åpen kildekode i Pentagon

Forsvarskomiteen i USAs kongress mener friprog gir større sikkerhet og raskere utvikling.

Krever åpen kildekode i Pentagon

Forsvarskomiteen i USAs kongress mener friprog gir større sikkerhet og raskere utvikling.

Det har vakt oppsikt i USA at forsvarskomiteen i representantenes hus (House Armed Services Committee) i sin 683 sider lange budsjettinnstilling, har lagt inn et eget underkapittel med krav om at forsvarsdepartementet må i større grad gjøre bruk av programvare i åpen kildekode.

Det skal være første gang kongressen bruker en budsjettinnstilling til å slå et slag for åpen kildekode i forsvarsdepartementet.

Ifølge Government Computer News har departementet tradisjonelt vært skeptisk innstilt til friprog, selv om det er gjennomført flere vellykkede Linux-baserte prosjekter.

Forsvarskomiteen konstaterer at tendensen i Pentagons programvareutvikling er økte kostnader og dårlig sikkerhet. Begge faktorene føres tilbake til at IT-systemene blir mer komplekse. Dårlig sikkerhet gjenspeiles blant annet i et stigende antall sårbarheter som kan utnyttes både av ondsinnede hackere og av potensielle fiender, heter det. Regjeringsapparatet kritiseres for at deres planer for økt kybersikkerhet ikke fokuserer på grunnleggende praksis innen utvikling av programvare.

– Programvare i åpen kildekode innebærer et sett med retningslinjer for hvordan programvare skal skrives, basert på åpen tilgjengelighet og alles rett til å anvende kode. Denne prosessen bidrar til en strengere praksis i utviklingsprosessen ved at koden gjøres tilgjengelig for et større fellesskap av programmere for revisjon, testing og forbedring, heter det i budsjettinnstillingen.

Komiteen oppfordrer departementet til i større grad å stole på åpen kildekode og etablere det som en standard for intern programvareutvikling.

– Komiteen erkjenner at det finnes egnet proprietær programvare og oppfordrer til at det utvikles og anvendes der det er nødvendig og formålstjenlig. Komiteen tror likevel at utstrakt bruk av en standard basert på åpen kildekode vil ikke bare gi sikrere programvare, men også fostre bredere konkurranse ved å redusere til et minimum de begrensningene som en overavhengighet av proprietære programvaresystemer medfører, heter det videre.

Government Computer News peker på at formuleringene risikerer å bli fjernet fra det endelige vedtaket når senatet og representantenes hus skal samordne sin behandling.

Innstillingen er gjenstand for mye lobbyvirksomhet.

En talsperson for Sun sier de ser svært positivt på kongressens anbefaling av åpen kildekode til forsvarets IT-systemer.

– Åpen kildekode vil la forsvarsdepartementet øke sikkerheten og redusere kostnadene, samtidig som den vil gi større fleksibilitet til å legge ut og omdisponere skreddersydde IT-løsningene, sier Bill Vass, ansvarlig for Suns satsing mot USAs føderale myndigheter.

En ikke-navngitt talsperson for Business Software Alliance, en forening for leverandører av kommersiell programvare som er mest kjent for sin jakt på lisensmisbrukere, sier at de er bekymret for hva et vedtak til fordel for åpen kildekode kan føre til. De frykter at åpen kildekode gis en rettmessig konkurransefordel, og de har hatt møter med medlemmer av forsvarskomiteen for å understreke nettopp det.

Ars Technica peker på at sterke krefter innenfor forsvarsdepartementet, med assisterende statssekretær («deputy undersecretary») Sue C. Playton i spissen, har i flere år agitert for økt bruk av åpen kildekode.

I sitt bidrag til departementets veikart for åpen teknologiutvikling (Open Technology Development Roadmap) fra 2006 skrev Payton at åpen kildekode kan gjøre moderne krigføring mer smidig fordi man raskere vil kunne gjøre bruk av ny teknologi. Hun skrev samme år en artikkel for Journal of Military Information Technology at den proprietære modellen for programvareutvikling er en «ødelagt» anakronisme som stiller seg i veien for en nødvendig modernisering av USAs forsvar.

Payton er spesielt opptatt av at åpen kildekode vil gjøre det mulig å gjenbruke store mengder kode, i stedet for å måtte stadig gjenoppfinne det samme hjulet.

– Mye av forsvarsdepartementets programvare, som er sentral for den operative virksomheten, er knyttet til proprietære systemer. Bare det opprinnelige opphave har tilgang til og kan gjøre endringer i disse «svarte boksene», selv om departementet formelt sett har rettigheter til mange millioner kodelinjer som det har kostet flere milliarder dollar å utvikle, heter det i hennes artikkel.

Hun mener at man ikke legge innkjøpsprosesser hentet fra forrige århundre til grunn for anskaffelser av forsvarsmidler i informasjonsalderen.

Payton viser videre til eksempler på hvordan åpen kildekode gir større sikkerhet, lavere kostnader, høyere grad av gjenbruk av kode og raskere utvikling og tilpasning. Eksemplene er hentet fra to programmer i den amerikanske hæren: Army Future Combat Systems og Land Warrior Program, som begge bygger på Linux.

Kanskje amerikanerne er på terskelen til å gi uttrykket «pingvin-rakett» en helt ny betydning?

    Les også:

Til toppen