Krever at EU splitter opp Microsoft

Koalisjonen som ber om ny EU-etterforskning mot Microsoft, viser til en ny EU-lov der monopoler kan oppløses med tvang.

Koalisjonen som ber om ny EU-etterforskning mot Microsoft, viser til en ny EU-lov der monopoler kan oppløses med tvang.

I går ble det kjent at bransjesammenslutningen Computer and Communications Industry Association (CCIA), som samler blant andre Nokia, Kodak, Fujitsju, NTT, Sun, AOL Time Warner og Oracle, hadde levert en omfattende klage mot Microsoft til EU-kommisjonen 31. januar i år, med krav om tiltak rettet mot misbruket av Windows XP og bunting til å angripe nye markeder.

Les også:

På en pressekonferanse i går kveld norsk tid, presiserte CCIA at de også krever at EU-kommisjonen vurderer å splitte opp Microsoft i to eller flere mindre selskaper. Dette kravet fremmes i henhold til en ny EU-lov som ble vedtatt i fjor og som trådte i kraft noen dager før CCIA leverte sin 260 sider lange klage. Den nye EU-loven gir Kommisjonen anledning til å pålegge ”atferdsmessige eller strukturelle tiltak tilpasset det som er begått av lovbrudd, og som måtte være nødvendige for effektivt å få lovbruddene til å opphøre.”

Tidligere har EUs konkurransemyndigheter bare kunnet ilegge bøter eller atferdstiltak. Strukturelle tiltak skal ilegges ”enten der det ikke er noe atferdstiltak med tilsvarende effekt, eller der et tilsvarende effektivt atferdstiltak ville være mer byrdefullt for det gjeldende foretaket enn strukturtiltaket.”

Begrepet ”strukturelt tiltak” behøver ikke nødvendigvis dreie seg om en reorganisering av selskapet. Frigivelse av opphavsrettsbeskyttet materiale, for eksempel kildekoden til Windows, utgjør også et strukturelt tiltak.

CCIAs advokat i Brussel, Thomas Vinje, sier til Wall Street Journal at et strukturelt tiltak er det eneste fornuftige, siden det er så vanskelig å sikre gjennomføringen av atferdstiltak.

En talsperson for EU-kommisjonen sier at granskningen som følge av den nye klagen vil pågå uavhengig av den klagen som Sun fremmet for tre år siden, og som nå er i ferd med å munne ut i et vedtak om tiltak.

Talspersoner for Microsoft sier at selskapet ønsker å fortsette samarbeidet med EU-kommisjonen med tanke på å få til en minnelig ordning, og at CCIAs anklager ikke inneholder noe som ikke allerede har vært gjennom det amerikanske rettssystemet og blitt avvist der.

Til toppen