Krever at Google splittes opp

Vil forebygge ulovlig utnyttelse av markedsmakt.

Krever at Google splittes opp

Vil forebygge ulovlig utnyttelse av markedsmakt.

Den amerikansk forbrukerorganisasjon Consumer Watchdog sendte denne uken et brev til det USAs justisdepartement med krav om at departementet oppretter et bredt antitrust-søksmål mot Google. Organisasjonen mener at en splittelse av Google i flere separate selskaper vil være et forebyggende tiltak mot at Google ulovlig utnytter sin markedsmakt.

I en pressemelding skriver Consumer Watchdog at organiasjonen er godt fornøyd med departementets motstand i Google Books-saken og Federal Trade Commissions granskning av Google oppkjøp av AdMob. Likevel mener gruppen at det er på tide aktivt å legge bånd på Googles brede mulighet til å utnytte både brukere og annonsører, i stedet for dagens reaksjonsbaserte tilnærming.

- Et slik juridisk sak kan inkludere å dele Google opp i flere separate selskper eller å regulere det som en offentlig institusjon, skriver gruppen i brevet til departementet.

- Google utnytter monopolmakt over Internett-søk ved å kontrollere 70 prosent av det amerikanske markedet. For de fleste amerikanere — faktisk de fleste mennesker i verden - er Google porten til Internett. Måten selskapet til en hver tid tilpasser sine proprietære søkealgoritmer kan sikre suksessen til et foretak eller dømme det til å tape, heter det i brevet.

Consumer Watchdog mener at Google subsidierer selskapets andre virksomheter ved hjelp av de monopolmessige prisene det kan opprettholde gjennom sin dominans innen søk.

Gruppen krever blant annet at søketjenesten skilles fra selskapets annonsesalgvirksomhet. I tillegg ser de for seg at Gmail og Buzz bør bli en egen enhet. Det samme gjelder YouTube og selskapets bedriftsapplikasjoner.

Derimot foreslår ikke Consumer Watchdog hva disse separate selskapene skal ha som inntektsskilder, siden det meste av det Google tilbyr av tjenester er laget for nettopp å selge flere annonser.

Det foreslås også at reguleringer utformes slik at de åpner Googles annonseplattform slik at andre konkurrenter kan konkurrere.

Hele brevet er tilgjengelig her.

Til toppen