JUSS OG SAMFUNN

Krever at Standard Norge sier nei til OOXML

I et åpent brev til Standard Norge, klages det på at det ikke er tatt hensyn til de norske kommentarene.

Det har pågått en lang og hard kamp for og i mot å godkjenne Microsofts OOXML-format som en åpen ISO-standard. Norge sa Nei, med kommentarer i første omgang, men i morgen skal det vurderes om kommentarene har blitt tatt såpass hensyn til at Norge bør stemme ja.

Nå har Steve Pepper og en rekke andre fremtredende motstandere av å godkjenne OOXML skrevet et åpent brev til Standard Norge, der de ber Norge om å stemme nei.

Her følger det åpne brevet i sin helhet:

Åpent brev til Standard Norge

Vi, de undertegnede, er medlemmer i SN/K185. Vi har deltatt i behandlingen av ISO/IEC DIS 29500 omfilformatet Office Open XML (OOXML). Det er positivt at Microsoft, gjennom arbeidet i Ecma, har publisert OOXML-formatet. Vi mener likevel at OOXML ikke bør bli en ISO-standard. Det er fire hovedgrunner til dette:

 1. Vi trenger ikke OOXML som ISO-standard.

  Behovene til brukere av MS Office-produkter er ivaretatt ved at OOXML er publisert som en Ecma-spesifikasjon.

 2. OOXML som ISO-standard vil skade brukernes interesser.

  Det finnes allerede en standard for kontordokumenter (ISO 26300 Open Document Format). Brukerne er bedre tjent med at det lages konkurrerende produkter som alle

  støtter denne standarden enn at det lages flere overlappende standarder.

 3. En godkjenning av OOXML vil svekke ISOs troverdighet.

  Det er en utbredt oppfatning at ISO har latt seg bruke i denne saken. Tvilsomme metoder er blitt tatt i bruk og ISOs «fast-track» prosedyre er blitt tøyd til bristepunktet. For ikke å skade ISOs omdømme permanent må OOXML avvises.

 4. OOXML er teknisk sett for dårlig.

  Omfanget av OOXML har gjort det umulig å rette på alle dens tekniske svakheter i den tiden som har vært til rådighet. De norske kommentarene har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt hensyn til (se under), og det foreligger ikke noe revidert dokument som medlemmer av SN/K185 kan ta helhetlig stilling til.

  Hver av disse hovedargumentene er god nok grunn til å avvise OOXML. Det er ikke konsensus i komitéen om å endre Norges stemme, og vi ber derfor Standard Norge om å

  opprettholde Norges nei til OOXML.

  Vi oppfordrer Microsoft til å bruke evner, tid og krefter på å forbedre ODF heller enn å promotere en konkurrerende standard.

  Brevet er undertegnet av følgende personer:

  • Steve Pepper
  • Erlend Øverby
  • Lars Marius Garshol
  • Thomas Flemming
  • Keld Jørn Simonsen
  • Martin Bekkelund
  • Knut Olav Bøhmer
  • Arne S Nielsen
  • Petter Reinholdtsen
  • Per Inge Østmoen
  • Thomas Gramstad
  • Knut Yrvin
  • Per-Arne Aas
  • Henning Kulander
  • Geir Isene
  • Trond Heier
  • Bjørn Venn
  • Anthony Lærdahl
  • Tom Wahlgren
  • Thomas Malt
  • Håkon Wium Lie

  De mener at de norske kommentarene til OOXML-standarden ikke er tilstrekkelig tatt hensyn til, og trekker først og fremst disse punktene:

 5. NO-0001: Vårt forslag til begrensing av dekningsområde («It does not cover documents produced by other office applications») er ikke med, og ordet «legacy» er ikke tatt inn.
 6. NO-0003: Norge ba om et betraktelig kortere dokument, men dette er ikke hensyntatt.
 7. NO-0004: Informasjonsmodellen og dokumentstrukturen vil ikke bli forenklet jfr. Norges kommentar.
 8. NO-0006: DrawingML blir ikke skilt ut som en egen standard slik Norge ba om.

  NO-0011: To av de tre standardene som nevnes i Norges kommentar (ISO 639 og ISO/IEC

  10118-3) er ikke tatt inn i listen over normative referanser.

      Les også:

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.