Krever at Telio og Telenor rydder opp

Post- og teletilsynet krever at Telenor og Telio snarest gir kompensasjon til frustrerte kunder.

Post- og teletilsynet krever at Telenor og Telio snarest gir kompensasjon til frustrerte kunder.

Nye kunder hos IP-telefonileverandøren Telio som ønsker å ta med sitt gamle telefonnummer, har møtt motstand fra Telenor. På grunn av sen saksbehandlingsgang har nykommerne i en periode måtte betale abonnomentsavgift til begge operatører.

Ifølge ekomforskriften (forskrift om elektronisk kommunikasjonsrett og elektronisk kommunikasjonstjeneste) har kunden krav på å få overført sitt nummer fra gammel leverandør innen fem virkedager.

    Les også:

Telio-kunder skulle etter loven ha fått overført sitt telefonnummer 18. mai. Ettersom Telenor angivelig bare har kapasitet til å ekspedere 100 abonnenter om dagen, har operatøren meldt at de ikke klarer overføringen før tidligst 21. juni.

Nå får begge parter på pukkelen av Post- og teletilsynet som har mottatt et betydelig antall henvendelser fra frustrerte kunder. Telio får kritikk for å ha gitt mangelfull informasjon til sluttbrukere som bestiller telefontjeneste hos dem.

Post og teletilsynet krever at Telenor og Telio snarest avklarer kundeforholdet seg imellom og rydder opp. Tilsynet ber partene komme fram til løsninger som er til beste for de sluttbrukerne som allerede har blitt rammet av forsinkelser, og å gjøre de nødvendige tilpasninger.

Telenor har nå uttalt at de ønsker å sende ut et brev til dem som er rammet og refundere abonnementsavgiften.

Til sitt forsvar sier Telenor at frafallet av kunder var større enn det prognosene viser.

Dette avfeier Post- og teletilsynet:

«Avgivende tilbyder må være forberedt på å takle varierende volumer på porteringsbestillinger i sine systemer. Telenor har en stor organisasjon og burde kunne allokere økte ressurser når det er åpenbart behov for det.»

Men også her må Telio og Port IT som er ansvarlig for utveksling av trafikk i nettet tåle kritikk fra Post- og teletilsynet:

«Port IT er vel kjent med kravet fra Telenor om innlevering av prognoser og Telio er den som har kontroll på sin egen kundetilstrømning. Telio/Port IT burde derfor på forhånd ha informert Telenor at det ville komme en relativt stor økning i antall porteringsbestillinger, slik at partene bedre kunne tilpasse seg volumene.»

Post- og teletilsynet ber nå at begge parter innen 23. juni informererer om hvilke tiltak de iverksetter for å få orden på en situasjon som rammer en uskyldig tredjepart.

Til toppen