Krever bedre kvalitet i Wikipedia

Wikipedia-gründer Jimmy Wales vil at bidragsyterne skal ha større fokus på kvalitet.

Denne helgen ble Wikimania 2006arrangert i Cambridge i den amerikanske delstaten Massachusetts. 400 bidragsytere og andre entusiaster fra hele verden var samlet til den andre internasjonale konferansen om «wikimedia», det vil si internettpublikasjoner skapt på dugnad.

Gründer Jimmy Wales i Wikipedia, dugnadsleksikonet som er blitt verdens suverent største i både omfang og antall språk, benyttet anledningen til å oppfordre bidragsyterne til ikke lenger utelukkende å telle antall artikler og antall ord.

– Vi har alltid hatt som mål om å bli like gode eller bedre enn Encyclopedia Britannica, men så langt er vi ikke kommet… Vi må fortsette å vie mer oppmerksomhet til kvalitet enn til vekst i omfang, heter det i et referat fra Associated Press.

Et av tiltakene for å bedre kvaliteten på Wikipedia er et nytt redigeringsverktøy, Wikiwyg, som skal gjøre det enklere for bidragsytere uten kunnskaper i programmering å foreslå endringer.

Wales understreket også at bidragsyterne må i større grad vise til kilder for det de skriver om, særlig i biografier av kjente nålevende personer. I fjor ble det avslørt at en kjent journalist feilaktig ble omtalt som mistenkt i mordene på både president John Kennedy og hans bror Robert.

Vitenskapsmagasinet Nature publiserte nylig en undersøkelse som sammenliknet kvaliteten på Encyclopedia Britannica og på Wikipedia. Andelen feil i Wikipedia ble anslått til rundt 33 prosent høyere i Wikipedia enn i Britannica.

En annen kvalitetsfaktor som Wales vil ha bedret, er strammere og bedre strukturerte artikler. Utvalget er også fortsatt et problem: Det henger i høy grad sammen med selve grunnprinsippet, at bidragsyterne er frivillige som skriver om det de er opptatt av.

Den tyske versjonen av Wikipedia vil ifølge Wales begynne å eksperimentere med såkalte «stabile oppslag», det vil si artikler som antas å være gode nok til å trykkes i tradisjonelle media. Han antydet at disse oppslagene vil være tilgjengelige i to utgaver, en fast, og en som fortsatt kan redigeres av leserne. Hvis eksperimentet slår til, kan engelsk og andre språk følge etter.

I fjor ble Wikimania arrangert på et ungdomsherberge i Tyskland. I år var omgivelsene Harvard Law School, og sponsorer som Amazon.com, Nokia og Coca-Cola betalte for arrangementet og for innsatsen til initiativtakeren Delphine Ménard. I fjor fikk Ménard ingen kompensasjon.

Til toppen