Krever eget departement for sivil sikkerhet og beredskap

Sårbarhetsutvalget, ledet av Kåre Willoch, foreslår et nytt departement for sivil sikkerhet og beredskap. Justisminister Hanne Harlem er positiv til at ansvaret samles på ett sted

- Utvalget går inn for at man langt mer enn i dag samler under ett departement den sivile del av den offentlige innsats for sikkerhet og beredskap, sa Willoch på pressekonferansen der innstillingen ble overlevert justisministeren.

Willoch viste til at dette arbeidet er i dag spredd på en lang rekke ulike statsorganer, med dårlig koordinering og ofte lite gjennomslagskraft.

Willochs forslag til omorganisering følger et prinsipp han har agitert for i lang tid, nemlig at tilsyn og forvaltning må rapportere til ulike myndigheter. Han rettet skarp kritikk mot at både Jernbaneverket og NSB begge rapporterer til Samferdselsdepartementet, og understreket hvordan dette har svekket sikkerheten innen norsk togtransport.

Utvalgslederen tar dette prinsippet et skritt videre ved å foreslå at politiet bør skilles fra Justisdepartementet og legges under det nye sikkerhetsdepartementet, slik at politi og domstoler rapporterer til hver sin statsråd. Dette er det eneste punktet der utvalget ikke er samstemt. Torild Skogsholm reserverer seg og ber om spørsmålet må utredes videre. Willoch mener dette skillet vil være et viktig bidrag til å styrke rettssikkerheten i Norge.

På pressekonferansen avslo justisminister Hanne Harlem å ta stilling til forslaget, men stiller seg positivt til at ansvaret for sivil sikkerhet og beredskap bør samles. Da hun ble spurt om Willochs prinsipp om å skille forvaltning og tilsyn, svarte hun slik:

- Jeg har stor sans for den prinsipielle tenkningen som Willoch uttrykker. Jeg vil antakelig gå inn for det. Men jeg må få anledning til å høre motargumenter før jeg tar stilling.

Den forrige offentlige sårbarhetsutredningen fra 1986 døde hen uten videre diskusjon straks høringsrunden var avsluttet. Harlem lovet at Justisdepartementet straks ville sette i gang sin interne behandling av innstillingen, og at den så ville behandles av regjeringen.

Willoch mente at flere tiltak i innstillingen kan gjerne gjennomføres mens høringsrunden pågår.

- Forslaget om å opprette et uavhengig Senter for informasjonssikring er et eksempel på tiltak som kan gjennomføres uavhengig av de øvrige forslagene. Det er blant annet ikke avhengig av forslaget om nytt departement, understreket han.

Poenget for Willoch er ikke å få 100 prosent sikkerhet, men å definere terskler og ta tiltak ut fra det. Hans sikkerhetstenking krever tre nøkkelelementer for å realiseres: et lovgrunnlag, tilstrekkelig med ressurser og den rette organiseringen.

- Den vesentlige svakheten ved den sivile sikkerheten i Norge er at den er dårlig organisert, understreket han flere ganger.
Sårbarhetsutvalgets innstilling finner du her.

Les også disse artiklene:
Willoch vil opprette senter for informasjonssikring
Sårbarhetsutvalg varsler radikale endringer for Norge
Willochs sårbarhetsutvalg kan endelig gi debatt
Til toppen