Krever eget IT-universitet i Norge

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff vil følge i danskenes fotspor med flere humanister i eget IT-universitet.

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff vil følge i danskenes fotspor med flere humanister i eget IT-universitet.

IT-universitetet i Danmark er unikt. Ikke bare med sin vakre beliggenhet nede ved kaiområdet i København, men også hva studietilbudet angår.

Her kan man nemlig i utgangspunktet ha en bachelorgrad innen humanistiske fag fra statsvitenskap, antropologi, teologi eller historie og deretter bygge på med en toårig mastergrad innen IT.

Danmark har nemlig fått øynene opp for verdien av humanister i IT-bransjen, og mange store IT-bedrifter ansetter nå antropologer både i forhold til produktfunksjonalitet og arbeidsmiljø.

Det er IKT-Norges tilsvarende bransjeorganisasjon IT-branch foreningen i Danmark som i mange år har jobbet for ideen og som for et par år siden fikk bevilget penger gjennom IT-tinget.

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff sier til digi.no at han vil arbeide for det samme og framover være i dialog med politikere for å få gjennom ideen.

– Vi trenger flere humanister i IT-bransjen som tradisjonelt har vært sneversynte på arbeidskraft, mener Hoff.

Han mener bransjen nå trenger påfyll fra andre næringer, og hilser velkommen både antropologer og statsvitere.

IKT-Norge vil invitere Stortingets utdanningskomite ned til IT-universitetet i København på nyåret.

På engelsk har det danske IT-universitetet fått navnet IT University of Copenhagen.

Danmark har i stor grad lykkes med satsningen og forteller at flere hundre IT-kandidater fra IT-universitetet i dag befinner seg innen et bredt område i næringslivet, fra programvareutviklere og informasjonsarkitekter til forretningskonsulenter.

Målet med IT-universitetet er å se IT ut fra mange forskjellige faglige vinkler og illustrerer med en trekant. IT-studentene skal få kunnskaper fra tre kanter: I naturvitenskap med datateknologi, matematikk og ingeniørfag, i design med humanistiske, kunstneriske og kreative fag, og i nyskaping med økonomi, organisasjon og prosjektledelse.

Det danske IT-universitetet mener at man må kunne kjenne alle tre hjørner i trekanten for å kunne forstå informasjonsteknologiens verden.

IT-universitetet har fått med seg Microsoft som har skrevet under på en utvidet samarbeidsavtale og som åpner for en rekke nye områder.

Avtalen skal styrke utdanningen og videre forskning med et Microsoft-laboratorium i bygget. Danmark ser samarbeidet som et viktig ledd i deltakelsen i den globale utvikling.

Til toppen